Image

Frézování a vrtání


2.5D, 3D Frézování. Plynulé i poziční 4osé či 5osé frézování a vrtání.
2,5D obrábění


Fusion 360 umožňuje rychlé programování 2,5D dílců přímo na 3D modelu. Definice nulového bodu a polotovaru je jednoduchá a intuitivní. Adaptivní způsob hrubování je velmi produktivní a přitom prodlužuje životnost nástroje, díky kontrole úhlu opásání. Pro přesné kapsy lze využít obrábění s nástrojovou korekcí, kdy jedna operace může obsahovat kontury v různých Z výškách. Díky tomu obrábění obsahuje méně operací a je přehlednější. K dispozici jsou i další standardní 2D operace jako zarovnání čela, kapsování, sražení nebo gravírování. Všechny 2D operace jsou hlídané na kolizi nástrojové sestavy s obrobkem a popř. i s upínkami/svěrákem.


Vrtání s cykly


Díry, které je potřeba vrtat, rozpoznává Fusion 360 přímo z 3D modelu Pro vrtací operace jsou podporovány všechny standardní vrtací cykly řídícího systému (např. hluboké vrtání, frézování kapsy, závitování, vystružování a další). Obsluha stroje v případě potřeby může jednoduchým způsobem vrtací cyklus upravit přímo na stroji bez nutnosti opětovné tvorby NC programu. Stejné díry jsou sdruženy do jednoho vrtacího cyklu pro kratší a přehlednější NC program.

Vrtání velkého množství děr je možné výrazným způsobem automatizovat pomocí výrobního rozšíření.


Vrtání s cykly


Díry, které je potřeba vrtat, rozpoznává Fusion 360 přímo z 3D modelu Pro vrtací operace jsou podporovány všechny standardní vrtací cykly řídícího systému (např. hluboké vrtání, frézování kapsy, závitování, vystružování a další). Obsluha stroje v případě potřeby může jednoduchým způsobem vrtací cyklus upravit přímo na stroji bez nutnosti opětovné tvorby NC programu. Stejné díry jsou sdruženy do jednoho vrtacího cyklu pro kratší a přehlednější NC program.

Vrtání velkého množství děr je možné výrazným způsobem automatizovat pomocí výrobního rozšíření.


3D frézování


I pro obrábění tvarových dílců poskytuje Fusion 360 kompletní sadu obráběcích strategií, jako je adaptivní hrubování, frézování horizontálních ploch, frézování kolmých a mělkých oblastí obrobku nebo obrábění rohů. Pro dosažení větší efektivity obrábění je možné využít tvarové polotovary a zbytkové frézování, definovat oblasti obrábění a hlídané plochy, kontrolovat potřebnou minimální délku nástroje pro zabránění kolize anebo vyhladit nástrojové drahy.

Výrobní rozšíření následně zvyšuje produktivitu díky automatizované strategii strmé a mělké a také možnosti ořezání části dráhy nástroje.


Poziční nebo plynulé 4osé frézování


2,5D strategie jako je hrubování, kapsování a konturování je možné použít i pro 4osé souvislé obrábění. Stačí vybrat obráběnou oblast, definovat průměr válce nabalení a Fusion automaticky provede transformaci dráhy do 4osého souvislého obrábění. V rámci jedné strategie lze obrábět více prvků na stejném průměru. Díky 4osému obrábění lze plně využít potenciálu přídavné 4osy obráběcího stroje (děličky). Zapojení konkrétní rotační osy (A nebo B) realizuje postprocesor.

4osé obrábění neválcových tvarů je dostupné v rámci výrobního rozšíření.


Poziční nebo plynulé 4osé frézování


2,5D strategie jako je hrubování, kapsování a konturování je možné použít i pro 4osé souvislé obrábění. Stačí vybrat obráběnou oblast, definovat průměr válce nabalení a Fusion automaticky provede transformaci dráhy do 4osého souvislého obrábění. V rámci jedné strategie lze obrábět více prvků na stejném průměru. Díky 4osému obrábění lze plně využít potenciálu přídavné 4osy obráběcího stroje (děličky). Zapojení konkrétní rotační osy (A nebo B) realizuje postprocesor.

4osé obrábění neválcových tvarů je dostupné v rámci výrobního rozšíření.


Poziční 3+2 frézování


Všechny 2,5D a 3D obráběcí strategie lze též indexovat a nastavit je pro 3+1 (4osé) nebo pro 3+2 (5osé) poziční obrábění a díky tomu podstatně zkrátit čas obrábění. Rovina obrábění je definována přímo v rámci obráběcí strategie. Jednoduchým způsobem stačí vybrat novou orientaci osy Z, buď z plochy modelu, nebo náčrtu. Postprocesor poté provede transformaci souřadnic a natočení rotačních os obráběcího stroje. V rámci jednoho NC programu je možné mít obsažené operace pro různé pozice obrábění a výrazně tak zmenšit počet spouštěných NC programů na stroji.


Plynulé 5osé frézování


Fusion poskytuje možnosti i pro základní souvislé 5osé obrábění. Základem je automatické odklonění nástroje pro zamezení kolize při obrábění strmých částí modelu. Dále nechybí obrábění bokem nástroje k vybraným přímkovým plochám anebo obrábění podle vnitřních ISO čar plochy s možností nastavení sklonu nástroje od normály (tečny) obráběné plochy.

Další možnosti víceosého obrábění se obsaženo ve výrobním rozšíření.Plynulé 5osé frézování


Fusion poskytuje možnosti i pro základní souvislé 5osé obrábění. Základem je automatické odklonění nástroje pro zamezení kolize při obrábění strmých částí modelu. Dále nechybí obrábění bokem nástroje k vybraným přímkovým plochám anebo obrábění podle vnitřních ISO čar plochy s možností nastavení sklonu nástroje od normály (tečny) obráběné plochy.

Další možnosti víceosého obrábění se obsaženo ve výrobním rozšíření.Výstupy do výroby


Již v základní instalaci nabízí Fusion 360 postprocesory pro všechny běžné řídící systémy (např. Fanuc, Siemens, Heidenhain, Haas, Mach, Okuma a další). Postprocesory jsou otevřené a uživatelé si je mohou upravit dle potřeby. Jelikož je obráběcí stroj nákladné výrobní zařízení, poskytuje společnost CAD Studio službu profesionální úpravy postprocesoru zcela podle požadavků zákazníka. Díky tomu získáte funkční, bezpečný a efektivní výstup pro váš stroj.
Aby obsluha stroje měla přehled o nástrojovém vybavení a upnutí dílce, umožňuje Fusion 360 tvorbu html výrobní dokumentace. Ta je libovolně modifikovatelná podle potřeb a zvyklostí dané výroby.Image

Nejnovější videa pro Fusion 360:

1 měsícem ago0

Fusion 360 - Zaobleni s tlačítkem Ctrl

Víte, co dělá tlačítko CTRL při tvorbě rádiusů? Kromě toho, že dokáže udržet na uzdě hladinu vašeho stresu, dovolí vám přidat, nebo naopak odebrat hrany, a to v okamžiku, když už máte nast...

2 měsíci ago3

Fusion 360 - Seřizovací listy pro výrobu

CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 disponuje několika nástroji pro vytváření Seřizovacích listů. Seřizovací listy mají pomoci operátorovi CNC stroje připravit nástroje a pochopit posloupnost výr...

4 měsíci ago7

Fusion 360 - mesh2solid

Podstatně zjednodušený postup převodu 3D sítě na 3D těleso, dostupný jako novinka v Autodesk Fusion 360 od verze červenec 2021. Porovnejte s původními neparametrickými metodami omezenými složitost...