Image


Spolupráce s Inventorem


Za pomocí funkce AnyCAD můžete sdílet své soubory z Fusionu 360 do Inventoru a naopak.  

AnyCad - co to je?


Funkce AnyCAD je aplikace pro CAD modely z CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360. AnyCAD umožňuje propojit data mezi dvěma CAD aplikacemi - v tomto případě Autodesk Inventor a Fusion 360 - bez potřeby konverze, asociativním propojením dat ve dvou různých formátech. Změna dílu se bez mezipřevodů promítne do výsledné sestavy. Můžete tak efektivně spolupracovat na sestavách obsahujících 3D modely z různých návrhových aplikací.

Pro uživatele Inventoru může být Fusion 360 přínosný díky funkcím: Generativního designu, plošných spojů, nebo například CAM obrábění. 


Image

Image

Možnosti převedení modelu


Z Inventoru můžete otevírat nebo importovat soubory aplikace Fusion 360 z virtuálního disku "Fusion 360" s možností převedení nebo vytvoření reference AnyCAD. Když jako referenční model technologie AnyCAD importujete soubor z Fusion 360, zůstane připojení k vybranému souboru zachováno. Díky tomu budete moci sledovat změny modelu a provádět příslušné aktualizace. Tento pracovní postup umožňuje používat data Inventoru ve Fusion 360 a data z Fusion 360 v Inventoru.
Druhou možností je "převést model". Díky tomu se data mezi soubory nepropojují a vytváří se tak nový samostatný díl. 


Možnosti převedení modelu


Z Inventoru můžete otevírat nebo importovat soubory aplikace Fusion 360 z virtuálního disku "Fusion 360" s možností převedení nebo vytvoření reference AnyCAD. Když jako referenční model technologie AnyCAD importujete soubor z Fusion 360, zůstane připojení k vybranému souboru zachováno. Díky tomu budete moci sledovat změny modelu a provádět příslušné aktualizace. Tento pracovní postup umožňuje používat data Inventoru ve Fusion 360 a data z Fusion 360 v Inventoru.
Druhou možností je "převést model". Díky tomu se data mezi soubory nepropojují a vytváří se tak nový samostatný díl. 


Image

Přenos souborů z cloudu


Inventor -> Fusion 360
   Abychom mohli převést soubory vytvořené za pomocí Autodesk Inventoru do prostředí Fusion 360, musíme daný soubor převést do cloudového umístění. Pro tuto akci je potřeba stáhnout desktopový konektor (viz. obrázek), který propojí lokální stanici s cloudovým týmovým úložištěm Fusion Team. Tímto převedete vaše soubory z Fusionu 360 do vašeho desktopového úložiště a nyní už sem jen stačí jednoduše přetáhnout soubor z Inventoru, který potřebujete. Ten se vám ukáže v cloudu, kde s ním již Fusion umí pracovat. Následně ho už jen otevřete a můžete se souborem pracovat. 

Fusion 360 -> Inventor
   Jelikož aplikace Autodesk Inventor nedokáže otevřít soubory z cloudového umístění, musí se proto udělat určitá opatření. Pro tento přenos souborů je za potřebí stáhnout desktopový konektor (viz. obrázek), kdy se vám dostanou soubory Fusionu z cloudu do vašeho úložiště na PC. S  nimi již Inventor umí pracovat, otevřít a pracovat. 

Fusion Team
Aby jste mohli stáhnout desktopový konektor, pro přenos souborů, musíte být členem Fusion Teamu. V případě že nemáte licenci Fusion Teamu, nelze přenášet soubory mezi programy. Fusion Team je součástí licence Fusion 360. 


Image

Nejnovější videa pro Fusion 360:

3 měsíce ago3

Fusion CAM - Nová strategie pro soustružení zápichů

Autodesk Fusion pokračuje ve zdokonalování soustružnických operací a v lednové verzi roku 2024 přináší novou strategii pro soustružení zápichů. Hlavní předností této strategie je zohlednění ...