Image

Simulace


V prostředí simulací snadno zjistíte, zda Váš návrh s ohledem na velikost deformací a napětí vyhoví očekávanému provoznímu zatížení.

Simulace na dosah ruky


Simulace pomocí Metody konečných prvků (MKP) už dávno nejsou doménou pouze specializovaných výpočtářů. Dnes je situace jiná a kdokoli, kdo používá Fusion 360, má za zlomek ceny přístup k výkonným, ale zároveň jednoduchým nástrojům analýzy pomocí MKP. Díky tomu získáte zásadní informace o chování svých výrobků ještě ve fázi jejich návrhu, což Vám pomůže včas učinit ta správná rozhodnutí.

Integrovaný pracovní prostor zajišťuje plynulý přechod od návrhu k simulaci a poskytuje možnosti realizace různých typů výpočtů. To umožňuje uživatelům testovat celou řadu provozních situací, ať už se jedná např. o statické strukturální nebo teplotní zatížení, nebo např. nárazy.


Image

Image

Příprava modelu


Správně připravený (zjednodušený) model je vždy dobrým výchozím bodem pro bezproblémovou simulaci. Prostředí pro zjednodušení modelu (Simplify Geometry) Vám poskytne všechny důležité nástroje pro odstranění nepodstatných částí modelu nebo nahrazení částí modelu jednoduššími primitivy. Úpravy můžete provádět manuálně nebo hromadně automaticky, takže příprava modelu je hračkou i pro méně zkušené uživatele.


Příprava modelu


Správně připravený (zjednodušený) model je vždy dobrým výchozím bodem pro bezproblémovou simulaci. Prostředí pro zjednodušení modelu (Simplify Geometry) Vám poskytne všechny důležité nástroje pro odstranění nepodstatných částí modelu nebo nahrazení částí modelu jednoduššími primitivy. Úpravy můžete provádět manuálně nebo hromadně automaticky, takže příprava modelu je hračkou i pro méně zkušené uživatele.


Image

Lokální simulace

Vybrané typy simulačních úloh můžete vyřešit přímo u sebe na svém pracovišti.
Nejste tím ale nijak omezeni z pohledu výkonu Vašeho PC nebo notebooku.
Pokud narazíte na rozsáhlejší úlohu, vždy ji můžete zadat k řešení do cloudu,
zatímco v mezičase budete pokračovat v další práci.


Lineární statická analýza


Pro pevnostní (strukturální) úlohy je tento typ základní analýzou, u které byste vždy měli začít. A pokud to půjde, používat ji co nejčastěji. Důvod je prostý – lineární statická analýza je rychlá, jednoduchá a ve velkém počtu případů i zcela dostačující. S pomocí dostupných nástrojů snadno zjistíte, jaké deformace a napětí se budou vlivem zatížení na vašem výrobku vyskytovat, a problémem nebude ani porovnání různých zátěžných stavů mezi sebou. A nezapomeňte, pro kovy je zde hranicí mez kluzu.


Image

Image

Modální analýza


Bude-li Váš produkt provozován v prostředí s výskytem vibrací nebo spojitého harmonického buzení (např. od pohonné jednotky), je modální analýza tím správným typem simulace pro zjištění vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání tělesa. Díky konstrukčnímu řešení založenému na výsledcích modální analýzy budete moci upravit tuhost Vašeho výrobku tak, abyste předešli nechtěným provozním rezonancím spojeným s možným hlukem a předčasným opotřebením výrobku. Mimochodem, zohlednit ve výpočtu můžete i vliv zatížení, které může vlastní frekvence ovlivnit.


Modální analýza


Bude-li Váš produkt provozován v prostředí s výskytem vibrací nebo spojitého harmonického buzení (např. od pohonné jednotky), je modální analýza tím správným typem simulace pro zjištění vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání tělesa. Díky konstrukčnímu řešení založenému na výsledcích modální analýzy budete moci upravit tuhost Vašeho výrobku tak, abyste předešli nechtěným provozním rezonancím spojeným s možným hlukem a předčasným opotřebením výrobku. Mimochodem, zohlednit ve výpočtu můžete i vliv zatížení, které může vlastní frekvence ovlivnit.


Image

Teplotní a teplotně-napjatostní analýza


Působení tepla může mít významný vliv na chování výrobku. Teplotní a teplotně-napjatostní analýza Vám pomohou určit ustálené rozložení teplot a s tím související napětí a deformace Vašeho modelu. Kromě standardního zadání teploty nebo konvekce na povrchu tělesa můžete využít i radiaci nebo generování tepla závislé na teplotě tělesa.


Image

Cloudové simulace

Cloudové řešiče jsou určeny pro úlohy, u kterých se předpokládá,
že mohou být vysoce náročné na hardwarové prostředky.
Díky tomu nemusíte investovat do specializovaných výpočetních
strojů – v zabezpečeném cloudu je výkonu dostatek.


Image

Nelineární statická analýza


Pokud to půjde, je lepší zůstat v lineární oblasti, ale pokud to nepůjde, co pak? I na to má Fusion 360 řešení. A nemusí se nutně jednat o materiálovou nelinearitu, při které bychom se např. pohybovali za mezí kluzu. Poměrně často se můžete setkat s geometrickou nelinearitou – velkými posuvy nebo natočeními, při kterých ale stále zůstáváme pod mezí kluzu materiálu. Lineární analýza pak dává nereálné výsledky, např. příliš velké deformace. Nelineární statickou analýzu využijete i v případě výskytu proměnlivých kontaktních ploch mezi tělesy.


Nelineární statická analýza


Pokud to půjde, je lepší zůstat v lineární oblasti, ale pokud to nepůjde, co pak? I na to má Fusion 360 řešení. A nemusí se nutně jednat o materiálovou nelinearitu, při které bychom se např. pohybovali za mezí kluzu. Poměrně často se můžete setkat s geometrickou nelinearitou – velkými posuvy nebo natočeními, při kterých ale stále zůstáváme pod mezí kluzu materiálu. Lineární analýza pak dává nereálné výsledky, např. příliš velké deformace. Nelineární statickou analýzu využijete i v případě výskytu proměnlivých kontaktních ploch mezi tělesy.


Image

Ztráta stability


Existuje velké množství případů, kdy k selhání výrobku může dojít ještě předtím, než je dosaženo meze kluzu materiálu. Typicky se může jednat o tlakově zatížené štíhlé konstrukce. V takovém případě s výhodou využijete modul lineární analýzy ztráty stability. Výsledkem bude relativní tvar deformace při ztrátě stability a součinitel kritického zatížení tělesa, podle kterého můžete stanovit, při jakém násobku aktuálního zatížení by ke ztrátě stability mohlo dojít. Ztráta stability je velmi nebezpečný jev, proto nikdy nezapomeňte výsledky pečlivě posoudit.


Image

Image

Simulace událostí


Pokud by něco mělo podtrhnout unikátnost řešení Fusion 360, pak by se modul pro simulaci událostí nacházel na předních místech mezi kandidáty. Analýzy dynamických dějů zahrnující kontakty mezi tělesy, velké deformace materiálů a někdy i jejich porušení, mohou být velmi náročné už ve fázi přípravy modelu. Samotné řešení pak v závislosti na nastavení simulace a použitém hardwaru může trvat několik desítek minut až hodin nebo dokonce dnů. Díky modulu pro simulaci událostí se Vám však dostává do ruky nástroj, s jehož pomocí zvládnete nastavit téměř jakoukoliv dynamickou úlohu, např. pádovou simulaci nebo snap-fit („zacvakávací“) simulaci s lehkostí, kterou jinde nenajdete (samozřejmě kromě Inventoru Nastran, který obsahuje podobné řešení). Kdo někdy nastavoval kontakty, ví, co ho může čekat… Vysoce efektivní explicitní řešič se pak postará o dodání výsledků.


Simulace událostí


Pokud by něco mělo podtrhnout unikátnost řešení Fusion 360, pak by se modul pro simulaci událostí nacházel na předních místech mezi kandidáty. Analýzy dynamických dějů zahrnující kontakty mezi tělesy, velké deformace materiálů a někdy i jejich porušení, mohou být velmi náročné už ve fázi přípravy modelu. Samotné řešení pak v závislosti na nastavení simulace a použitém hardwaru může trvat několik desítek minut až hodin nebo dokonce dnů. Díky modulu pro simulaci událostí se Vám však dostává do ruky nástroj, s jehož pomocí zvládnete nastavit téměř jakoukoliv dynamickou úlohu, např. pádovou simulaci nebo snap-fit („zacvakávací“) simulaci s lehkostí, kterou jinde nenajdete (samozřejmě kromě Inventoru Nastran, který obsahuje podobné řešení). Kdo někdy nastavoval kontakty, ví, co ho může čekat… Vysoce efektivní explicitní řešič se pak postará o dodání výsledků.


Image

Optimalizace tvaru


Pokud přemýšlíte nad tím, jak ušetřit materiál, ale zároveň optimalizovat tvar tělesa tak, aby byl lehčí a tužší, je modul tvarových optimalizací to, co hledáte. Na základě Vámi vytvořené počáteční geometrie, předpokládaného zatížení a umístěných vazeb dojde k topologické optimalizaci geometrie modelu. Tam, kde je to vhodné, bude odebrán nadbytečný materiál a výsledkem bude nejen komponenta s lepšími provozními charakteristikami, ale i zajímavým vzhledem.


Image

Image

Chlazení elektroniky


Pokud Vás živí elektrotechnika, i s ní Vám Fusion 360 pomůže. Elektrotechnické komponenty jsou citlivé na teplotu, a tak, kromě toho, že můžete ve Fusion 360 desky s plošnými spoji kompletně navrhnout, můžete rovnou i otestovat, zda při jejich provozu nedojde k překročení maximálních doporučených teplot. Využít můžete přirozené proudění vzduchu i nucenou konvekci pomocí ventilátoru. Minimalizovat komplexnost simulace Vám pomohou funkce pro automatickou tvorbu idealizace chladiče nebo ventilátoru.


Chlazení elektroniky


Pokud Vás živí elektrotechnika, i s ní Vám Fusion 360 pomůže. Elektrotechnické komponenty jsou citlivé na teplotu, a tak, kromě toho, že můžete ve Fusion 360 desky s plošnými spoji kompletně navrhnout, můžete rovnou i otestovat, zda při jejich provozu nedojde k překročení maximálních doporučených teplot. Využít můžete přirozené proudění vzduchu i nucenou konvekci pomocí ventilátoru. Minimalizovat komplexnost simulace Vám pomohou funkce pro automatickou tvorbu idealizace chladiče nebo ventilátoru.


Image

Nejnovější videa pro Fusion 360:

3 měsíce ago3

Fusion CAM - Nová strategie pro soustružení zápichů

Autodesk Fusion pokračuje ve zdokonalování soustružnických operací a v lednové verzi roku 2024 přináší novou strategii pro soustružení zápichů. Hlavní předností této strategie je zohlednění ...