Image

Parametrické modelování

Vymodelujte velmi přesně komplexní výrobky. Díky parametrizaci modely velmi jednoduše upravíte


VYZKOUŠEJTE FUSIONImage

Parametrické modelování

Vymodelujte velmi přesně komplexní výrobky. Díky parametrizaci modely velmi jednoduše upravíte


VYZKOUŠEJTE FUSION


Parametrické modelování


Jedná se o modelovací proces se schopností změnit tvar geometrie modelu pomocí změny hodnoty uloženého parametru, který je nejčastěji reprezentován kótou. Zaznamenaná historie vzniku modelu vám umožní kdykoliv snadno editovat vaše vysunutí, rotace, šablonování, tažení a jiné prvky, pomocí kterých jste model vytvořili.

Při parametrickém modelování tvoříte 3D model po jednotlivých částech, které na sebe logicky navazují. Ze 2D náčrtů s aplikovanými omezeními (vazbami a kótami), následně vytváříte jednotlivé 3D prvky, které mohou být na předchozích vytvořených objektech závislé. I složitý návrh tak můžete ovládat doslova jediným parametrem.


Image

Image

Náčrty


Náčrty jsou základní komponentou parametrického modelování, a proto je jejich správné provedení velmi důležité pro pozdější tvorbu 3D objektů i jejich případnou editaci. Fusion 360 obsahuje všechny potřebné nástroje pro vytváření geometrie náčrtů, jejich úpravu, i definici omezujících podmínek náčrtu - kótování a vazbení. Dojde-li v pozdějších fázích návrhu ke změnám, je správně vytvořený náčrt zákadním předpokladem pro to, že změny proběhnou hladce. S Fusion 360 to nebude problém.


Tvorba složitých modelů


3D parametrické modely mohou být velmi jednoduché, složené pouze z několika málo prvků, nebo i velmi složité, čítající několik desítek konstrukčních prvků - např. odlitky. Ve většině případů se ale bude jednat o seskupení základních jednoduchých objektů (vysunutí, rotace, šablonování, tažení), které dohromady tvoří finální model. Ať už budete tvořit jednoduchý čep, nebo složitý odlitek s několika dělicími rovinami, ve Fusion 360 budete mít po ruce vždy ty správné nástroje - objemové, plošné a volné tvary.


Image

Image

Historie modelů


Parametrické modelování má jednu klíčovou vlastnost, kterou je Historie modelování. Kdykoliv se tak můžete vrátit i na úplný počátek návrhu, provést změny, a následně aktualizovat celý model, aniž byste museli tvořit všechno znovu. Fusion 360 Vám však dává při modelování s historií úplnou svobodu - sami si můžete zvolit, kdy chcete začít historii modelování zaznamenávat. Od této chvíle pak začne vaše modelovací kroky uchovávat. Pro importované modely je nutné historii zapnout dodatečně. Budete-li požadovat změny na již vytvořením tvaru bez historie, můžete využít funkce přímého modelování.

Nejnovější videa pro Fusion 360:

2 dny ago2

Fusion 360 - zjednodušení 3D sestavy - shrinkwrap

Funkce "shrinkwrap" (podobná Inventoru) v Autodesk Fusion 360 - zjednodušení modelu sestavy "slévačským" způsobem, využitím funkce "Vyplnění hranic" (Boundary fill). Ochrana modelu, odebrání konstru...

1 týdnem ago3

Fusion 360 - Animace a montážní návody

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 nabízí produktivní prostředí pro vytváření přesvědčivých 3D animací a montážních návodů a rozpadů sestav. Ilustrujte pohyb dílů sestavy nebo jej...

1 týdnem ago3

Fusion 360 - Rendering a fotorealistické vizualizace

Seznamte se s Fusion 360. Nástroje pro lokální i cloudový fotorealistický rendering využívají knihovny materiálů pro vytváření přesvědčivých vizualizací konstruovaného 3D modelu v různých pr...

2 týdny ago4

Fusion 360 - Výkresy

Seznamte se s Fusion 360. Tvorba výkresové dokumentace 3D modelů v Autodesk Fusion 360. Vytvářejte podrobné okótované asociativní výkresy vašich návrhů, včetně kusovníků, tabulek děr a ohybů, ...

2 týdny ago3

Fusion 360 - Práce se sestavami

Seznamte se s Fusion360. Konstruujte 3D modely sestav metodami zdola-nahoru, shora-dolů nebo uprostřed, analyzujte vazby a vzájemný pohyb dílů v rámci sestavy. Možnosti práce se sestavami a opakované v...

2 týdny ago3

Fusion 360 - Plechové díly

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 umožňuje navrhovat plechové součásti, vytvářet jejich ohyby a rozviny, generovat výkresovou dokumentaci s popisy, exportovat DXF pro výrobní a řezací str...

2 týdny ago2

Fusion 360 - Složité modely

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 poskytuje veškeré potřebné nástroje pro objemová a povrchové modelování i velmi složitých dílů, např. tvarově složitých odlitků. Můžete jej využ...

Nejnovější modely v knihovně cadforum.cz: