Image

Parametrické modelování

Vymodelujte velmi přesně komplexní výrobky. Díky parametrizaci modely velmi jednoduše upravíte


VYZKOUŠEJTE FUSIONImage

Parametrické modelování

Vymodelujte velmi přesně komplexní výrobky. Díky parametrizaci modely velmi jednoduše upravíte
Parametrické modelování


Jedná se o modelovací proces se schopností změnit tvar geometrie modelu pomocí změny hodnoty uloženého parametru, který je nejčastěji reprezentován kótou. Zaznamenaná historie vzniku modelu vám umožní kdykoliv snadno editovat vaše vysunutí, rotace, šablonování, tažení a jiné prvky, pomocí kterých jste model vytvořili.

Při parametrickém modelování tvoříte 3D model po jednotlivých částech, které na sebe logicky navazují. Ze 2D náčrtů s aplikovanými omezeními (vazbami a kótami), následně vytváříte jednotlivé 3D prvky, které mohou být na předchozích vytvořených objektech závislé. I složitý návrh tak můžete ovládat doslova jediným parametrem.


Image

Image

Náčrty


Náčrty jsou základní komponentou parametrického modelování, a proto je jejich správné provedení velmi důležité pro pozdější tvorbu 3D objektů i jejich případnou editaci. Fusion 360 obsahuje všechny potřebné nástroje pro vytváření geometrie náčrtů, jejich úpravu, i definici omezujících podmínek náčrtu - kótování a vazbení. Dojde-li v pozdějších fázích návrhu ke změnám, je správně vytvořený náčrt zákadním předpokladem pro to, že změny proběhnou hladce. S Fusion 360 to nebude problém.


Náčrty


Náčrty jsou základní komponentou parametrického modelování, a proto je jejich správné provedení velmi důležité pro pozdější tvorbu 3D objektů i jejich případnou editaci. Fusion 360 obsahuje všechny potřebné nástroje pro vytváření geometrie náčrtů, jejich úpravu, i definici omezujících podmínek náčrtu - kótování a vazbení. Dojde-li v pozdějších fázích návrhu ke změnám, je správně vytvořený náčrt zákadním předpokladem pro to, že změny proběhnou hladce. S Fusion 360 to nebude problém.


Image

Tvorba složitých modelů


3D parametrické modely mohou být velmi jednoduché, složené pouze z několika málo prvků, nebo i velmi složité, čítající několik desítek konstrukčních prvků - např. odlitky. Ve většině případů se ale bude jednat o seskupení základních jednoduchých objektů (vysunutí, rotace, šablonování, tažení), které dohromady tvoří finální model. Ať už budete tvořit jednoduchý čep, nebo složitý odlitek s několika dělicími rovinami, ve Fusion 360 budete mít po ruce vždy ty správné nástroje - objemové, plošné a volné tvary.


Image

Image

Historie modelů


Parametrické modelování má jednu klíčovou vlastnost, kterou je Historie modelování. Kdykoliv se tak můžete vrátit i na úplný počátek návrhu, provést změny, a následně aktualizovat celý model, aniž byste museli tvořit všechno znovu. Fusion 360 Vám však dává při modelování s historií úplnou svobodu - sami si můžete zvolit, kdy chcete začít historii modelování zaznamenávat. Od této chvíle pak začne vaše modelovací kroky uchovávat. Pro importované modely je nutné historii zapnout dodatečně. Budete-li požadovat změny na již vytvořením tvaru bez historie, můžete využít funkce přímého modelování.


Historie modelů


Parametrické modelování má jednu klíčovou vlastnost, kterou je Historie modelování. Kdykoliv se tak můžete vrátit i na úplný počátek návrhu, provést změny, a následně aktualizovat celý model, aniž byste museli tvořit všechno znovu. Fusion 360 Vám však dává při modelování s historií úplnou svobodu - sami si můžete zvolit, kdy chcete začít historii modelování zaznamenávat. Od této chvíle pak začne vaše modelovací kroky uchovávat. Pro importované modely je nutné historii zapnout dodatečně. Budete-li požadovat změny na již vytvořením tvaru bez historie, můžete využít funkce přímého modelování.


Image

Povrchové modelování


Pro složitější povrchové úpravy je lepší použít plošné povrchové modelování, namísto modelování objemového. Vytváří se drátové modely a na ně navazující plošné modely. Obsahuje příkazy jako vysunutí, rotace, šablonování a další. Dále pro komplexní tvary příkazy protahování a ořezávání ploch.

Komponenty lze kombinovat s objemovým modelováním, nebo je celé převést a získat tak podklad pro výrobu reálného produktu.

Image

Nejnovější videa pro Fusion 360:

3 měsíce ago3

Fusion CAM - Nová strategie pro soustružení zápichů

Autodesk Fusion pokračuje ve zdokonalování soustružnických operací a v lednové verzi roku 2024 přináší novou strategii pro soustružení zápichů. Hlavní předností této strategie je zohlednění ...