Image

Projekty


Prohlédněte si projekty uskutečněné díky Fusion 360. 
Připravujeme.

Projekty uskutečněné díky Fusionu 360:

Image

Sestava furniture

Sestava nábytku vytvořena prostřednictvím nábytkářské aplikace furniture ve Fusionu 360. 

Image

Sestava kladky

Sestava nábytku vytvořena prostřednictvím nábytkářské aplikace furniture ve Fusionu 360. 

Image

Sestava pily

Sestava nábytku vytvořena prostřednictvím nábytkářské aplikace furniture ve Fusionu 360. 

Image

Sestava kotoučové brzdy

Sestava nábytku vytvořena prostřednictvím nábytkářské aplikace furniture ve Fusionu 360. 

5 měsíci ago2

Fusion 360 - zjednodušení 3D sestavy - shrinkwrap

Funkce "shrinkwrap" (podobná Inventoru) v Autodesk Fusion 360 - zjednodušení modelu sestavy "slévačským" způsobem, využitím funkce "Vyplnění hranic" (Boundary fill). Ochrana modelu, odebrání konstru...

5 měsíci ago2

Fusion 360 - Animace a montážní návody

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 nabízí produktivní prostředí pro vytváření přesvědčivých 3D animací a montážních návodů a rozpadů sestav. Ilustrujte pohyb dílů sestavy nebo jej...

5 měsíci ago2

Fusion 360 - Rendering a fotorealistické vizualizace

Seznamte se s Fusion 360. Nástroje pro lokální i cloudový fotorealistický rendering využívají knihovny materiálů pro vytváření přesvědčivých vizualizací konstruovaného 3D modelu v různých pr...

5 měsíci ago4

Fusion 360 - Výkresy

Seznamte se s Fusion 360. Tvorba výkresové dokumentace 3D modelů v Autodesk Fusion 360. Vytvářejte podrobné okótované asociativní výkresy vašich návrhů, včetně kusovníků, tabulek děr a ohybů, ...

5 měsíci ago3

Fusion 360 - Práce se sestavami

Seznamte se s Fusion360. Konstruujte 3D modely sestav metodami zdola-nahoru, shora-dolů nebo uprostřed, analyzujte vazby a vzájemný pohyb dílů v rámci sestavy. Možnosti práce se sestavami a opakované v...

5 měsíci ago4

Fusion 360 - Plechové díly

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 umožňuje navrhovat plechové součásti, vytvářet jejich ohyby a rozviny, generovat výkresovou dokumentaci s popisy, exportovat DXF pro výrobní a řezací str...

5 měsíci ago2

Fusion 360 - Složité modely

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 poskytuje veškeré potřebné nástroje pro objemová a povrchové modelování i velmi složitých dílů, např. tvarově složitých odlitků. Můžete jej využ...

5 měsíci ago2

Fusion 360 - Volnoplošné modelování

Seznamte se s Fusion 360. Nestačí-li vám běžné konstrukční postupy, můžete dát průchod své designerské fantazii díky funkcím volnoplošného modelování v Autodesk Fusion 360. Hladké geometrick...

5 měsíci ago1

Fusion 360 - Import a export CAD formátů

Seznamte se s Fusion 360. S Autodesk Fusion 360 se nemusíte obávat nekompatibility CAD dat - tento konstrukční program přímo podporuje všechny nejrozšířenější 3D CAD formáty, takže data můžete p...

5 měsíci ago3

Fusion 360 - Historie modelu

Seznamte se s Fusion 360. Vraťte se libovolné místo v historii modelu, upravte parametry geometrické operace, nebo zpětně změňte některý krok v postupu tvorby modelu v Autodesk Fusion 360. Časová osa...

5 měsíci ago1

Fusion 360 - Parametrické modelování

Seznamte se s Fusion 360. Změňte tvar výsledného 3D modelu pouhou změnou hodnoty modelovacího parametru v Autodesk Fusion 360. Vytvářejte efektivně varianty návrhů nebo konfigurovatelné výrobky, vyp...

5 měsíci ago5

Fusion 360 - Přímé modelování

Seznamte se s Fusion 360. Při přímém 3D modelování se není potřeba ohlížet na historii modelu. Jakýkoliv načtený 3D model je možné okamžitě upravovat pomocí základních editačních příkazů...

5 měsíci ago2

Fusion 360 - Náčrty

Seznamte se s Fusion 360. V prostředí náčrtů v Autodesk Fusion 360 můžete připravit parametrickou zdrojovou geometrii pro tvorbu 3D modelů. Ty zůstávají asociativní s případnými budoucími změna...

7 měsíci ago4

Autodesk Fusion 360 - volnoplošné modelování

Možnosti volnoplošného modelování libovolných tvarů v CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360. Dejte volný průchod vaší tvořivosti a neomezujte se na geometrické tvary výrobků. Fusion 360 vám umožn...

8 měsíci ago30

CAM řešení CAD Studia ve společnosti MASAM

Využití a přínosy CAM řešení firmy CAD Studio ve slovenské společnosti MASAM - vysoce přesné třískové obrábění dílů pro letecký průmysl. Produkty Autodesk PowerMill a Fusion 360, zakázkové...

8 měsíci ago1

WeMake - měníme svět k lepšímu

Pomáháme vymýšlet, konstruovat a vyrábět svět kolem nás. Lepší, silnější, rychlejší, bezpečnější. Uživatelé konstrukčních a výrobních softwarových nástrojů Autodesk Fusion 360, PowerM...

8 měsíci ago2

Fusion 360 - týmová spolupráce a sdílení dat

Práce konstruktéra nebo designérem není jen tvorba návrhů, ale i jejich komunikace s kolegy a týmová spolupráce se zadavatelem, s dodavateli nebo s dalšími kooperanty. V těchto oblastech vám pomohou...

Nejnovější videa pro Fusion 360:

5 měsíci ago2

Fusion 360 - zjednodušení 3D sestavy - shrinkwrap

Funkce "shrinkwrap" (podobná Inventoru) v Autodesk Fusion 360 - zjednodušení modelu sestavy "slévačským" způsobem, využitím funkce "Vyplnění hranic" (Boundary fill). Ochrana modelu, odebrání konstru...