Image

Aditivní výroba


3D Tisk FFF, FDM, SLA. Navrhněte, vymodulujte cokoliv a následně vygenerujte G-code. Toto vše v jedné jediné aplikaci.

Integrovaný CAD modelář


Aditivní výroba přináší do technických oborů zcela nové možnosti. Pomáhá realizovat dříve jen s obtížemi vyrobitelné prototypy, funkční díly i celé sestavy.
Vhodně doplňuje tradiční metody — od obrábění až třeba po vstřikování do forem. V oblasti průmyslu a výroby, kde se uplatňuje přes tři desetiletí, navíc dávno překonala dětské krůčky a zažívá dnes velmi dynamický rozvoj.
Aditivní technologie - tudíž i 3D tisk - jsou technologie které pracují na rozdíl od obrábění vždy v jedné rovině rovnoběžné se základnou. Slicer je vlastně program který "rozřeže" na jednotlivé vrstvy a v těchto vrstvách je pak tvořena dráha nástroje - v případě FFF/FDM tisku je nástrojem tisková hlava.
Fusion 360 obsahuje modul pro aditivní obrábění pro FFF/FDM technologie.
Výhoda tohoto způsobu řešení spočívá v asociativním navázání na model. To znamená, že pokud provedete jakékoliv úpravy na modelu, tak se automaticky promítnou do drah vytvořených ve sliceru.
Odpadá tak nové generování stl souborů potřebných pro tisk.


Image

Image

Knihovna tiskáren a postprocesorů


Pro technologii FFF/FDM jsou ve Fusion 360 předpřipraveny tiskárny známých výrobců jako je Průša, Creality, Ultimaker, Bigrep a Anet.
Pro každou tiskárnu je možné zvolit odpovídající postprocesor a také nastavení možností tisku.
Jednotlivé tiskové profily lze uživatelsky upravovat a vytvořit si tak nastavení dle vlastní tiskárny.


Mnoho možností tisku


V možnostech tisku jsou přednastavené profily tisku pro konkrétní výšku vrstvy a průměr trysky. Tyto nastavení je možné upravit dle možností vaší tiskárny .
V základním nastavení je možné zvolit výšku vrstvy, šířku vrstvy, vzor výplně a další. Další nastavení potřebná pro tisk jsou umístěny v dalších záložkách kde je možné nastavit detailní parametry tisku týkající se výplně, podpor, chlazení, raftu a brimu.


Image

Image

Simulace tisku, napojení na Netfabb


Každý tisk je možné ve Fusion 360 simulovat a pomocí posuvníku zvolit rychlost simulace. Pro snadnější orientaci jsou jednotlivé typy tisku (vnější stěny, vnitřní stěny, výplň, podpory atd.) vykreslovány v simulaci odlišnými barvami.
Pokud nechci použít pro tisk integrovaný slicer, je možné odeslat tiskovou sestavu (model, sestavu) z prostředí návrhu přímo do aplikace NetFabb. Podmínkou je nainstalovaný Autodesk NetFabb Standard nebo Premium nebo Ultimate.


Optimalizace G-code


Vygenerovaný G-code je následně možné poslat do Vaší tiskárny. G-code je možné optimalizovat úpravou postprocesoru. Upraveným postprocesorem je následně možné generovat NC-kód přesně pro Vaši tiskárnu.Image

Nejnovější videa pro Fusion 360:

2 dny ago2

Fusion 360 - zjednodušení 3D sestavy - shrinkwrap

Funkce "shrinkwrap" (podobná Inventoru) v Autodesk Fusion 360 - zjednodušení modelu sestavy "slévačským" způsobem, využitím funkce "Vyplnění hranic" (Boundary fill). Ochrana modelu, odebrání konstru...

1 týdnem ago3

Fusion 360 - Animace a montážní návody

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 nabízí produktivní prostředí pro vytváření přesvědčivých 3D animací a montážních návodů a rozpadů sestav. Ilustrujte pohyb dílů sestavy nebo jej...

1 týdnem ago3

Fusion 360 - Rendering a fotorealistické vizualizace

Seznamte se s Fusion 360. Nástroje pro lokální i cloudový fotorealistický rendering využívají knihovny materiálů pro vytváření přesvědčivých vizualizací konstruovaného 3D modelu v různých pr...

2 týdny ago4

Fusion 360 - Výkresy

Seznamte se s Fusion 360. Tvorba výkresové dokumentace 3D modelů v Autodesk Fusion 360. Vytvářejte podrobné okótované asociativní výkresy vašich návrhů, včetně kusovníků, tabulek děr a ohybů, ...

2 týdny ago3

Fusion 360 - Práce se sestavami

Seznamte se s Fusion360. Konstruujte 3D modely sestav metodami zdola-nahoru, shora-dolů nebo uprostřed, analyzujte vazby a vzájemný pohyb dílů v rámci sestavy. Možnosti práce se sestavami a opakované v...

2 týdny ago3

Fusion 360 - Plechové díly

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 umožňuje navrhovat plechové součásti, vytvářet jejich ohyby a rozviny, generovat výkresovou dokumentaci s popisy, exportovat DXF pro výrobní a řezací str...

2 týdny ago2

Fusion 360 - Složité modely

Seznamte se s Fusion 360. Autodesk Fusion 360 poskytuje veškeré potřebné nástroje pro objemová a povrchové modelování i velmi složitých dílů, např. tvarově složitých odlitků. Můžete jej využ...