Image

Aditivní výroba


3D Tisk FFF, FDM, SLA. Navrhněte, vymodulujte cokoliv a následně vygenerujte G-code. Toto vše v jedné jediné aplikaci.


Integrovaný CAD modelář


Aditivní výroba přináší do technických oborů zcela nové možnosti. Pomáhá realizovat dříve jen s obtížemi vyrobitelné prototypy, funkční díly i celé sestavy.
Vhodně doplňuje tradiční metody — od obrábění až třeba po vstřikování do forem. V oblasti průmyslu a výroby, kde se uplatňuje přes tři desetiletí, navíc dávno překonala dětské krůčky a zažívá dnes velmi dynamický rozvoj.
Aditivní technologie - tudíž i 3D tisk - jsou technologie které pracují na rozdíl od obrábění vždy v jedné rovině rovnoběžné se základnou. Slicer je vlastně program který "rozřeže" na jednotlivé vrstvy a v těchto vrstvách je pak tvořena dráha nástroje - v případě FFF/FDM tisku je nástrojem tisková hlava.
Fusion 360 obsahuje modul pro aditivní obrábění pro FFF/FDM technologie.
Výhoda tohoto způsobu řešení spočívá v asociativním navázání na model. To znamená, že pokud provedete jakékoliv úpravy na modelu, tak se automaticky promítnou do drah vytvořených ve sliceru.
Odpadá tak nové generování stl souborů potřebných pro tisk.


Image

Image

Knihovna tiskáren a postprocesorů


Pro technologii FFF/FDM jsou ve Fusion 360 předpřipraveny tiskárny známých výrobců jako je Průša, Creality, Ultimaker, Bigrep a Anet.
Pro každou tiskárnu je možné zvolit odpovídající postprocesor a také nastavení možností tisku.
Jednotlivé tiskové profily lze uživatelsky upravovat a vytvořit si tak nastavení dle vlastní tiskárny.


Knihovna tiskáren a postprocesorů


Pro technologii FFF/FDM jsou ve Fusion 360 předpřipraveny tiskárny známých výrobců jako je Průša, Creality, Ultimaker, Bigrep a Anet.
Pro každou tiskárnu je možné zvolit odpovídající postprocesor a také nastavení možností tisku.
Jednotlivé tiskové profily lze uživatelsky upravovat a vytvořit si tak nastavení dle vlastní tiskárny.


Image

Mnoho možností tisku


V možnostech tisku jsou přednastavené profily tisku pro konkrétní výšku vrstvy a průměr trysky. Tyto nastavení je možné upravit dle možností vaší tiskárny .
V základním nastavení je možné zvolit výšku vrstvy, šířku vrstvy, vzor výplně a další. Další nastavení potřebná pro tisk jsou umístěny v dalších záložkách kde je možné nastavit detailní parametry tisku týkající se výplně, podpor, chlazení, raftu a brimu.


Image

Image

Simulace tisku, napojení na Netfabb


Každý tisk je možné ve Fusion 360 simulovat a pomocí posuvníku zvolit rychlost simulace. Pro snadnější orientaci jsou jednotlivé typy tisku (vnější stěny, vnitřní stěny, výplň, podpory atd.) vykreslovány v simulaci odlišnými barvami.
Pokud nechci použít pro tisk integrovaný slicer, je možné odeslat tiskovou sestavu (model, sestavu) z prostředí návrhu přímo do aplikace NetFabb. Podmínkou je nainstalovaný Autodesk NetFabb Standard nebo Premium nebo Ultimate.


Simulace tisku, napojení na Netfabb


Každý tisk je možné ve Fusion 360 simulovat a pomocí posuvníku zvolit rychlost simulace. Pro snadnější orientaci jsou jednotlivé typy tisku (vnější stěny, vnitřní stěny, výplň, podpory atd.) vykreslovány v simulaci odlišnými barvami.
Pokud nechci použít pro tisk integrovaný slicer, je možné odeslat tiskovou sestavu (model, sestavu) z prostředí návrhu přímo do aplikace NetFabb. Podmínkou je nainstalovaný Autodesk NetFabb Standard nebo Premium nebo Ultimate.


Image

Optimalizace G-code


Vygenerovaný G-code je následně možné poslat do Vaší tiskárny. G-code je možné optimalizovat úpravou postprocesoru. Upraveným postprocesorem je následně možné generovat NC-kód přesně pro Vaši tiskárnu.Image

Image

Aditivní rozšíření


Rozšíření pro aditivní výrobu odemyká širší možnosti aditivní výroby ve Fusion 360. Umožňuje vyrábět kovové díly na strojích využívajících spékání prášku pomocí laseru (SLM). Získáte tak přístup k pokročilým ovládacím prvkům pro automatickou orientaci dílů, pro generování plně asociativních podpůrných struktur a sestavení dílů pro optimální využití prostoru v tiskárně. Můžete vytvářet podpůrné struktury, generovat a vizualizovat dráhy doplňkových nástrojů a exportovat soubory sestavení v řadě nativních formátů.

Možnost zakoupení cloudovými kredity, nebo celé aditivní rozšíření na rok na eshopu.

získat rozšíření

Aditivní rozšíření


Rozšíření pro aditivní výrobu odemyká širší možnosti aditivní výroby ve Fusion 360. Umožňuje vyrábět kovové díly na strojích využívajících spékání prášku pomocí laseru (SLM). Získáte tak přístup k pokročilým ovládacím prvkům pro automatickou orientaci dílů, pro generování plně asociativních podpůrných struktur a sestavení dílů pro optimální využití prostoru v tiskárně. Můžete vytvářet podpůrné struktury, generovat a vizualizovat dráhy doplňkových nástrojů a exportovat soubory sestavení v řadě nativních formátů.

Možnost zakoupení cloudovými kredity, nebo celé aditivní rozšíření na rok na eshopu.

získat rozšíření

Image

Nejnovější videa pro Fusion 360:

4 týdny ago19

Jak BBi Autosport využívá Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 spolupracuje s BBi Autosport, tuningovou firmou z Huntington Beach v Kalifornii. BBi se specializuje na úpravy vozů pro automobilový sport, konkrétně modelů Porsche. Tým si vybral Fusi...

1 měsíc ago9

Schmidtova spojka - spoje v Autodesk Fusion 360

Pomocí vazeb Spojů (Joints) lze v CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 simulovat chování různých kinematických mechanismů, např. Schmidtovy spojky (Schmidt coupling) kompenzující vzájemný posun rota...

2 měsíce ago2

Fusion 360 - jak odstranit neodstranitelné návrhy?

Ve Fusion 360 se často nahromadí návrhy, které jsou zastaralé a už je určitě nebudete nikde potřebovat. Přesto je může Fusion z různých důvodů považovat za nesmazatelné a odmítá jejich vymaz...

6 měsíců ago4

Fusion 360 for manufacturing

Autodesk Fusion 360 pro výrobu - jednotná sada nástrojů pro návrh výrobku a jeho dovedení do výroby za pomoci různých výrobních metod. Možnosti, přínosy, CAM rozšíření. (CZ titulky) Více na:...

9 měsíců ago0

Fusion 360 - pravidla plastových komponent

Správnou technologičnost geometrie plastových komponent zajistíte v aplikaci Fusion 360 díky pravidlům plastových komponent a nástroji pro kontrolu návrhů v Product Design Extension. Manufacturability...