Image

Strojní simulace


Autodesk Fusion 360 umožňuje provést simulaci dráhy nástroje včetně kinematického modelu stroje. 


Strojní simulace


Autodesk Fusion 360 od aktualizace v květnu 2021 umožňuje simulovat dráhy nástroje včetně kinematického modelu stroje. Se strojem lze simulovat jak celé dráhy stroje, nebo každou dráhu samostatně. Prozatím jsou kontrolovány kolize mezi nástrojem a obrobkem, ale zatím ne pro kolize mezi strojem a obrobkem.

Simulace se strojem je prozatím funkce náhledu, aby bylo možné tuto funkci použít, je nutné simulaci se strojem povolit v nastavení Fusion 360. V tabulce předvoleb zvolte „Preview features“ a ze seznamu zatrhněte volbu simulaci stroje. Poté bude možné simulovat dráhy nástroje i s kinematickým modelem stroje.
Simulace se strojem je vázána na postprocesor a v některých případech bude nutná i úprava postprocesorů, aby simulace stroje fungovala správně.


Image

Image

Jak simulaci stroje spustit?


Pokud chceme realizovat simulaci se strojem, stačí když v nastavení použijeme oddíl STROJ, kde následně vybereme model stroje. Výchozí cloudová knihovna, která je součástí instalace Fusion 360 již obsahuje některé základní modely strojů. Dále lze stroje filtrovat pomocí tlačítka „simulace připravena“, kde jsou zobrazeny další stroje z této knihovny. Je nutné si zkontrolovat, zda stroj odpovídá vašemu stroji na dílně, může se totiž lišit, nebo si můžete stroj vytvořit vlastní. Po vybrání stroje se vám zobrazí tabulka nastavení, kde se nastaví pozice obrobku v pracovním prostoru stroje. Volit můžeme bod na modelu, na upínce nebo na polotovaru a následně tento bod přichytíme na požadované místo na stole obráběcího stroje. Po potvrzení tabulky nastavení je připravena simulace obráběcího stroje na spuštění.


Jak simulaci stroje spustit?


Pokud chceme realizovat simulaci se strojem, stačí když v nastavení použijeme oddíl STROJ, kde následně vybereme model stroje. Výchozí cloudová knihovna, která je součástí instalace Fusion 360 již obsahuje některé základní modely strojů. Dále lze stroje filtrovat pomocí tlačítka „simulace připravena“, kde jsou zobrazeny další stroje z této knihovny. Je nutné si zkontrolovat, zda stroj odpovídá vašemu stroji na dílně, může se totiž lišit, nebo si můžete stroj vytvořit vlastní. Po vybrání stroje se vám zobrazí tabulka nastavení, kde se nastaví pozice obrobku v pracovním prostoru stroje. Volit můžeme bod na modelu, na upínce nebo na polotovaru a následně tento bod přichytíme na požadované místo na stole obráběcího stroje. Po potvrzení tabulky nastavení je připravena simulace obráběcího stroje na spuštění.


Image

Nejnovější videa pro Fusion 360:

3 měsíce ago3

Autodesk Fusion 360 (AI prezentace)

Autodesk Fusion 360 je populární CAD/CAM aplikace. Snadno se můžete přesvědčit, jak jednoduše se ovládá a jak může rychle pomoci zefektivnit konstruování moderních výrobků. Kromě navrhování ...

4 měsíce ago1

Fusion 360 - od prototypů po výrobu

Vytváření prototypů je rychle postupující proces a ti, kdo jej podstupují každý den, vědí, že je jen zřídka lineární. Týmy musí prozkoumat co nejvíce konstrukčních a výrobních možností a...