Image

Výrobní inspirace od Arkance Systems - poděkování


Dne 6.6.2023 proběhla výrobní konference společnosti Arkance Systems CZ v prostorách předního dodavatele obráběcích strojů, společnosti Yamazaki Mazak v Říčanech.


V dopolední sekci byly v sérií přednášek představeny novinky v CAM programech Autodesk PowerMill 2024 a Fusion 360, včetně informací o chystaném budoucím vývoji a směřování výroby. Nechyběl také náhled na vlastní vývoj aplikací a doplňků pro CAM programy Autodesk, které uživatelům zrychlují a zjednodušují každodenní práci. Čas byl věnován i možnostem efektivní správy NC programů, monitoringu a plánování výroby pomocí systémů CIMCO.

Zástupci společnosti Autodesk představili trendy v oblasti návrhu pomocí umělé inteligence (tzv. generativní design), včetně praktického využití při konstrukci obráběcích strojů.

Společnost RH-tech prezentovala možnosti aditivního způsobu výroby pomocí průmyslových robotů programovaných v Autodesk PowerMill a Strojní fakulta ČVUT v Praze představila svůj patent na optimalizaci otáček vřetene a posuvové rychlosti jehož výsledkem je zvýšení produktivity obrábění a prodloužení životnosti nástroje.

Odpolední část programu se přesunula na dílnu. Návštěvníci mohli vidět nové algoritmy pro 4osé hrubování a automatické 5osé odjehlení programované v Autodesk Fusion 360 přímo v akci na strojích VARIAXIS i - 800 NEO a HCN – 6800 NEO při použití nástrojů od společnosti Nástroje 24. Ukázka byla doplněna i možností měření kvality a skenování obrobků pomocí 7osého ramene CimCore, které prezentovala společnost Metrotest. Výsledky měření jsou vyhodnocovány pomocí programu Autodesk PowerInspect.


Jsme velmi potěšeni, že kapacita byla zcela naplněna. Všem více jak 60 návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se příště na další akci.


ImageImageImage

Nejnovější videa pro Fusion 360:

3 měsíce ago3

Autodesk Fusion 360 (AI prezentace)

Autodesk Fusion 360 je populární CAD/CAM aplikace. Snadno se můžete přesvědčit, jak jednoduše se ovládá a jak může rychle pomoci zefektivnit konstruování moderních výrobků. Kromě navrhování ...

4 měsíce ago1

Fusion 360 - od prototypů po výrobu

Vytváření prototypů je rychle postupující proces a ti, kdo jej podstupují každý den, vědí, že je jen zřídka lineární. Týmy musí prozkoumat co nejvíce konstrukčních a výrobních možností a...