Image

Novinky 2021
Leden 2021


 • Rozšíření - vlastní ikona
 • Grafické ovládání - Tilt and Turn
PŘEHLED LEDEN 2021

Image

Image

Únor 2021


 • Údržba a opravy aplikace
PŘEHLED únor 2021

Březen 2021


 • Postprocesory ve Fusion Team
 • Zpráva o kontrole geometrie sondy
 • Barevné konvence simulace
 • Nové možnosti dráhy nástroje
 • Nové rozšíření - Nesting & Fabrication Extension
 • Pokročilé uspořádání v Nesting Extension
 • Vylepšené Additive build extension
PŘEHLED březen 2021
více o rozšíření nesting

Image

Image

Duben 2021


 • Vylepšení simulace dráhy a výkon simulace
 • Vylepšeny parametry našeptávání a bublinová nápověda
 • Vylepšeno sondování
 • Vylepšena využitelnost soustružení
 • Vylepšeny knihovny nástrojů a strojů
 • Vylepšený nesting
 • Vylepšeny algoritmy nástrojových drah
PŘEHLED duben 2021

Květen 2021


 • Ořezání dráhy – možnost ponechat obě poloviny dráhy
 • Nová modifikace – výměna nástroje
 • Simulace stroje – uvedení v preview
 • Ikony v prohlížeči – lepší informovanost
 • Nové rozšíření – Manage Extension
PŘEHLED květen 2021
více o manage extension

Image

Image

Červen 2021


 • Údržba a opravy aplikace
PŘEHLED červen 2021

Červenec 2021


 • Rozpoznání kapes u 2D strategií
 • Polotovar z předchozího nastavení
 • Vylepšení strmé a plošné
PŘEHLED červenec 2021

Image

Image

Srpen 2021


 • Nová 3D strategie Ploché
 • Vylepšení Strmé a Plošné - nedostupné oblasti
 • Vyhnutí kolizi při Rotačním obrábění
 • Nové rozšíření - Simulace vstřikování plastů
PŘEHLED srpen 2021
analýza vstřikování plastů

Září 2021


 • Vylepšení propojení u Plošné strategie
 • Podpora korekcí v simulaci stroje
 • Rozšíření knihoven základních postprocesorů a strojů
PŘEHLED září 2021

Image

Image

Říjen 2021


 • Nové stroje v knihovně nástrojů
 • Nové postprocesory Haas a Syil
 • Frézovací postprocesory
PŘEHLED říjen 2021
více o postprocesorech

Listopad 2021


 • Strojní simulace
 • Zbytkové obrábění pro Plošné strategie
 • Automatické předcházení kolizím u 4osé rotace
 • Obrábění Strmé a Mělké oblasti
 • Samostudium pro výrobu
PŘEHLED listopad 2021
strojní simulace


Image

Prosinec 2021


 • Nová 3D strategie Ploché
 • Vylepšení Strmé a Plošné - nedostupné oblasti
 • Vyhnutí kolizi při Rotačním obrábění
 • Nové rozšíření - Simulace vstřikování plastů
PŘEHLED prosinec 2021

Nejnovější videa pro Fusion 360:

2 měsíce ago6

Fusion 360 – Měření obrobkovou sondou

Potřebujte ustavit tvarově náročný dílec? Naměřit nebo aktualizovat nulový bod pro obrábění? Měřit prizmatické částí jako jsou díry, kapsy, nálitky a výstupky? Měřit tvarové plochy? Tohle...

2 měsíce ago6

Fusion 360 – Rozšířený výběr kontur

Na videu se dozvíte, jakým způsobem vybírat kontury pro oblasti frézování 2D či 3D strategií. Video zohledňuje nové možnosti výběru, které se ve Fusion 360 objevují od ledna roku 2023. Více na:...

2 měsíce ago3

Fusion 360 a navrhování moderních výrobků

Lidé si myslí, že je snadné vymyslet nový výrobek. Vytvořit něco z ničeho. Vymyslet každý detail a pak jen vše rozeslat tisícům nebo dokonce milionům lidí. Ale faktem je, že to není pravda. Ne...