Image

Novinky 2021
Leden 2021


 • Rozšíření - vlastní ikona
 • Grafické ovládání - Tilt and Turn
PŘEHLED LEDEN 2021

Image

Image

Únor 2021


 • Údržba a opravy aplikace
PŘEHLED únor 2021

Březen 2021


 • Postprocesory ve Fusion Team
 • Zpráva o kontrole geometrie sondy
 • Barevné konvence simulace
 • Nové možnosti dráhy nástroje
 • Nové rozšíření - Nesting & Fabrication Extension
 • Pokročilé uspořádání v Nesting Extension
 • Vylepšené Additive build extension
PŘEHLED březen 2021
více o rozšíření nesting

Image

Image

Duben 2021


 • Vylepšení simulace dráhy a výkon simulace
 • Vylepšeny parametry našeptávání a bublinová nápověda
 • Vylepšeno sondování
 • Vylepšena využitelnost soustružení
 • Vylepšeny knihovny nástrojů a strojů
 • Vylepšený nesting
 • Vylepšeny algoritmy nástrojových drah
PŘEHLED duben 2021

Květen 2021


 • Ořezání dráhy – možnost ponechat obě poloviny dráhy
 • Nová modifikace – výměna nástroje
 • Simulace stroje – uvedení v preview
 • Ikony v prohlížeči – lepší informovanost
 • Nové rozšíření – Manage Extension
PŘEHLED květen 2021
více o manage extension

Image

Image

Červen 2021


 • Údržba a opravy aplikace
PŘEHLED červen 2021

Červenec 2021


 • Rozpoznání kapes u 2D strategií
 • Polotovar z předchozího nastavení
 • Vylepšení strmé a plošné
PŘEHLED červenec 2021

Image

Image

Srpen 2021


 • Nová 3D strategie Ploché
 • Vylepšení Strmé a Plošné - nedostupné oblasti
 • Vyhnutí kolizi při Rotačním obrábění
 • Nové rozšíření - Simulace vstřikování plastů
PŘEHLED srpen 2021
analýza vstřikování plastů

Září 2021


 • Vylepšení propojení u Plošné strategie
 • Podpora korekcí v simulaci stroje
 • Rozšíření knihoven základních postprocesorů a strojů
PŘEHLED září 2021

Image

Image

Říjen 2021


 • Nové stroje v knihovně nástrojů
 • Nové postprocesory Haas a Syil
 • Frézovací postprocesory
PŘEHLED říjen 2021
více o postprocesorech

Listopad 2021


 • Strojní simulace
 • Zbytkové obrábění pro Plošné strategie
 • Automatické předcházení kolizím u 4osé rotace
 • Obrábění Strmé a Mělké oblasti
 • Samostudium pro výrobu
PŘEHLED listopad 2021
strojní simulace


Image

Prosinec 2021


 • Nová 3D strategie Ploché
 • Vylepšení Strmé a Plošné - nedostupné oblasti
 • Vyhnutí kolizi při Rotačním obrábění
 • Nové rozšíření - Simulace vstřikování plastů
PŘEHLED prosinec 2021

Nejnovější videa pro Fusion 360:

3 měsíce ago3

Fusion CAM - Nová strategie pro soustružení zápichů

Autodesk Fusion pokračuje ve zdokonalování soustružnických operací a v lednové verzi roku 2024 přináší novou strategii pro soustružení zápichů. Hlavní předností této strategie je zohlednění ...