Image

Měření pomocí obrobkové sondy


Určeni počátku, kontrola geometrie a povrchu, zarovnání dílů.


Stále více zákazníků řeší komplikace při ustavování tvarově složitých obrobků, popř. transfer dílce na 3D měřák a následně zpět na stroj k do obrobení. Tyto operace jsou časově velmi náročné a výrazně prodlužují výrobu. Řešením těchto problémů je měření dílce přímo na stroji.


Abychom reagovali na potřeby našich zákazníků, absolvovali jsme intenzivní školení v Technologickém centru Autodesk v Birminghamu, kde jsme získali praktické zkušenosti s implementací měření přímo na strojích. V tomto článku si představíme, jaké možnosti pro měření na stroji (On Machine Verification) Autodesk Fusion 360 ve spolupráci s Arkance Systems nabízí.


Autodesk Fusion 360 s výrobním rozšířením poskytuje komplexní nástroje pro měření obrobkovou sondou přímo na obráběcím stroji. Podívejme se detailněji na jednotlivé možnosti, které Autodesk Fusion 360 pro měření nabízí.


Měření a aktualizace nulového bodu


Základní funkce, která nám pomáhá nastavit nulový bod obrábění, popř. zpřesnit pozici dříve naměřeného nulového bodu. Tato funkce je jako jediná dostupná i v základní edici Fusion 360. Pro ostatní měřicí funkce je nutné mít zakoupené Výrobní rozšíření.


Měření geometrie


Umožňuje měřit 2D prvky, jako jsou kapsy, díry, výstupky nebo drážky. K tomuto měření se využívají měřicí cykly dostupné v řídicím systému. V případě zjištění odchylky měření lze nastavit požadovanou operaci – zastavit obrábění, aktualizovat korekci nástroje nebo aktualizovat pozici nulového bodu.


Měření tvarových ploch


Umožňuje měřit volné tvarové plochy modelu. Pro tento typ měření využíváme zápisu naměřených hodnot z obrobkové sondy do souboru na stroji, který následně nahrajeme do Autodesk Fusion 360 a porovnáme s CAM modelem. Díky tomu získáme výsledky měření - jak grafickými značkami, tak přehlednou tabulkou odchylek. Samozřejmostí je možnost tvorby měrového protokolu výsledků měření.Zarovnání dílu (Part alignment)


Umožňuje zarovnání tvarově složitých dílců, jejichž ustavení by trvalo velmi dlouho, popř. umožňuje znovu obrobení dílce s lepšími výsledky. Po základním změření pozice obrobku nahrajeme výsledky měření zpět do Fusion 360, který provede vyhodnocení ustavení obrobku a upraví pozici obrobku (best fit). Následně vytvořený NC kód pro obrábění obsahuje transformované souřadnice pohybu stroje dle výsledků měření, a obrábění je tak přesnější.


Image

Na jakých strojích je možné měření využít?


Měření funguje na následujících řídicích systémech:

  • Heidenhain
  • Siemens
  • Fanuc
  • Haas

Nutností jsou měřicí cykly Renishaw/Heidenhain a v případě některých strojů i další opce. Nezbytná je také správná kalibrace sondy, aby měření poskytovalo relevantní výsledky. V neposlední řadě je nutné aktualizovat postprocesor pro Autodesk Fusion 360, aby měření podporoval.


Jak je to s uvedením měření do praxe?


Image

Aplikační technici společnosti Arkance Systems, včetně dvou zástupců z ČR, v lednu 2023 absolvovali intenzivní školení v Technologickém centru Autodesk v Birminghamu, kde se prakticky seznámili se všemi podporovanými řídicími systémy a jejich nutnou konfigurací pro úspěšnou implementaci měření na stroji v Autodesk Fusion 360. Školení se také zaměřilo i na úpravy postprocesorů pro implementaci všech podporovaných typů měření.


Aplikační technici společnosti Arkance Systems, včetně dvou zástupců z ČR, v lednu 2023 absolvovali intenzivní školení v Technologickém centru Autodesk v Birminghamu, kde se prakticky seznámili se všemi podporovanými řídicími systémy a jejich nutnou konfigurací pro úspěšnou implementaci měření na stroji v Autodesk Fusion 360. Školení se také zaměřilo i na úpravy postprocesorů pro implementaci všech podporovaných typů měření.


Image

Vědomosti získané při tomto školení byly v praxi uplatněny hned následující týden u našeho zákazníka na Slovensku. Výsledky této první implementace měření na stroji jsou k vidění zde:
V případě, že máte o zprovoznění měření na stroji s Autodesk Fusion 360 zájem, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a pomůžeme vám s implementací.

Jak funguje zarovnání dílu (part alignment), je popsáno ve videu níže (anglicky):


V případě, že máte o zprovoznění měření na stroji s Autodesk Fusion 360 zájem, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a pomůžeme vám s implementací.

Jak funguje zarovnání dílu (part alignment), je popsáno ve videu níže (anglicky):


Nejnovější videa pro Fusion 360:

1 měsíc ago6

Fusion 360 – Měření obrobkovou sondou

Potřebujte ustavit tvarově náročný dílec? Naměřit nebo aktualizovat nulový bod pro obrábění? Měřit prizmatické částí jako jsou díry, kapsy, nálitky a výstupky? Měřit tvarové plochy? Tohle...

2 měsíce ago6

Fusion 360 – Rozšířený výběr kontur

Na videu se dozvíte, jakým způsobem vybírat kontury pro oblasti frézování 2D či 3D strategií. Video zohledňuje nové možnosti výběru, které se ve Fusion 360 objevují od ledna roku 2023. Více na:...

2 měsíce ago3

Fusion 360 a navrhování moderních výrobků

Lidé si myslí, že je snadné vymyslet nový výrobek. Vytvořit něco z ničeho. Vymyslet každý detail a pak jen vše rozeslat tisícům nebo dokonce milionům lidí. Ale faktem je, že to není pravda. Ne...