Image

Machining Extension| ModuleWorks


Jaké strategie budou následovat?

Autodesk Fusion 360 svými posledními aktualizacemi dokazuje velkou chuť pomoci uživatelům řešit nové výzvy spojené s programováním náročnějších a komplexnějších dílů. Vždyť za poslední tři měsíce bylo zpřístupněno hned několik nových CAM strategií, které využívají partnerství se společností ModuleWorks.

Nové obráběcí strategie jsou aktuálně dostupné jako Preview, případně jako součást rozšíření Fusion 360 Machining Extension.

Na oficiálním Blogu Fusion 360 vyšel závěrem minulého roku článek, který popisuje, na jakých dalších strategiích vývojový tým pracuje. Pojďme se tedy společně podívat, na co se můžeme v budoucnu těšit.Co je Fusion 360 Machining Extension?


Základní verze Fusion 360 zahrnuje 2D, 2.5D, 3D a 3+2 obráběcí strategie za velmi příznivou cenu - v době psaní tohoto článku platí navíc sleva 30 % (do 31.1.2023) na samotný Fusion i na jeho rozšíření. Pro ty, kteří chtějí pokročilejší výrobní nástroje, nabízí Fusion 360 rozšíření Machining Extension (popř "profi" sadu Autodesk Fusion 360 for Manufacturing). Toto rozšíření zahrnuje automatizované strategie pro komplexní programování tvarově náročnějších dílců. V tento okamžik můžeme v rozšíření nalézt následující nástroje:

 • Strategii Strmé a mělké (což je univerzální strategie pro dokončení strmých i mělkých oblastí)
 • Zbytkové dokončení rohů (inteligentní zbytkové dokončení rohových oblastí)
 • Automatizované 5osé frézování vodorovných ploch (Při dokončovací strategii Ploché)
 • 4osé strategie (Strategie Rotační kapsa, Rotační kontura a strategie Rotační)
 • 5osé plynulé možnosti pro téměř všechny dokončovací strategie (včetně automatického zamezení kolize)
 • Strategie Bokem frézy
 • Automatické víceosé odjehlení
 • Úpravy dráhy nástroje (mezi které se řadí omezení nástrojových drah, oříznutí, vymazání a posunutí nájezdových bodů).
 • Nahrazení nástroje
 • Automatizované vrtání
 • Kontrola 3D povrchu pomocí obrobkové sondy
 • Automatické ustavení dílů

Přístup k rozšíření Machining Extension je flexibilní, s denními, měsíčními a ročními možnostmi, které splňují vaše potřeby.


Jaké další strategie nám Fusion 360 přinese?


Zde je náhled pěti obráběcích strategií, na které se v nejbližší době můžete těšit, a které vycházejí z partnerství se společností ModuleWorks


Vypočty, varianty


Proces generativního navrhování podstatným způsobem urychluje postupy uvádění výrobků na trh (Time-to-market). V iterační fázi návrhu automaticky ohodnotí vyrobitelné varianty a příprava výroby tak může probíhat již jen na předem oklasifikované variantě.

Cloudové nástroje ze zadaných podkladů a z dalších výchozích podmínek vytvoří ("vymyslí") zcela nový tvar, resp. sérii vhodných tvarů pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant. Výpočty jednotlivých variant a stažení výsledného 3D modelu jsou tarifikovány tzv. cloud kredity, které jsou k dispozici k zakoupení na CAD Studio e-shopu.

 


Image

Pokročilé frézování Bokem frézy


Strategie, která dokáže vytvořit jeden nebo více úběrů s použitím celé řezné délky nástroje. Díky tomu získáme lepší kvalitu výsledného povrchu a časově efektivnější dokončení. Vstupní geometrie se vždy skládá z horní a dolní křivky, které vedou nástroj, ale také je lze získat z vodicích ploch.
Strategie obsahuje několik možností pro řízení orientace osy nástroje a volby pro kontrolu množství odstraněného matriálu v případech, kdy plocha mezi vodicími křivkami není rovinná. K nástrojovým dráhám budeme moci přidat kroky v axiálním i radiálním směru.


Image

Image

Geodetické frézování


Další strategie nese název Geodetické frézování (v tento okamžik si ještě nejsem jistý, jak překlad do češtiny bude vypadat). Pokud bychom se chtěli podívat na bližší význam tohoto slova, můžeme na Wikipedii nalézt vysvětlení. V diferenciální geometrii je "geodetika" křivka představující v určitém smyslu nejkratší cestu mezi dvěma body na ploše, nebo obecněji na Riemannovské varietě. Název "geodetika" pochází z geodézie, vědy o měření velikosti a tvaru Země. V původním smyslu byla geodetika nejkratší cestou mezi dvěma body na zemském povrchu.


Geodetické frézování


Další strategie nese název Geodetické frézování (v tento okamžik si ještě nejsem jistý, jak překlad do češtiny bude vypadat). Pokud bychom se chtěli podívat na bližší význam tohoto slova, můžeme na Wikipedii nalézt vysvětlení. V diferenciální geometrii je "geodetika" křivka představující v určitém smyslu nejkratší cestu mezi dvěma body na ploše, nebo obecněji na Riemannovské varietě. Název "geodetika" pochází z geodézie, vědy o měření velikosti a tvaru Země. V původním smyslu byla geodetika nejkratší cestou mezi dvěma body na zemském povrchu.

Geodetické obrábění je tedy pokročilá dokončovací strategie, která generuje vícenásobné průchody nástrojové dráhy, jež nepřesahují uživatelem definovanou výšku schodu na obráběných plochách.
Strategie bude používat pole globální vzdálenosti bez pevného směru, což umožňuje plnou flexibilitu pro výpočet různých typů vzorů při zachování konzistentních vzdáleností mezi řezy.

Pro řízení nástrojových drah lze použít jednu nebo více křivek, díky kterým docílíme výsledné podoby nástrojových drah, a tedy i výsledné povrchové úpravy. Strategie dokáže nahlédnout i do podkosových oblastí modelu (relativně ke směru osy Z). Algoritmus této strategie dokáže udržet konzistentní nástrojové dráhy při obrábění ostrých vnitřních rohů nebo v silně zakřivených oblastech s vícenásobnými plošnými záplatami.


Geodetické obrábění je tedy pokročilá dokončovací strategie, která generuje vícenásobné průchody nástrojové dráhy, jež nepřesahují uživatelem definovanou výšku schodu na obráběných plochách.
Strategie bude používat pole globální vzdálenosti bez pevného směru, což umožňuje plnou flexibilitu pro výpočet různých typů vzorů při zachování konzistentních vzdáleností mezi řezy.

Pro řízení nástrojových drah lze použít jednu nebo více křivek, díky kterým docílíme výsledné podoby nástrojových drah, a tedy i výsledné povrchové úpravy. Strategie dokáže nahlédnout i do podkosových oblastí modelu (relativně ke směru osy Z). Algoritmus této strategie dokáže udržet konzistentní nástrojové dráhy při obrábění ostrých vnitřních rohů nebo v silně zakřivených oblastech s vícenásobnými plošnými záplatami.


Image

Automatické hrubování 3+2


Jedná se o novou hrubovací strategii, která vytváří nástrojové dráhy za využití 5-osého polohování, často používáme termín „indexované obrábění“. Nástrojové dráhy budou vytvářeny tak, aby bylo odebráno co nejvíce materiálu z jednoho směru a přitom bude zajištěno, aby nástrojová sestava nekolidovala s polotovarem. Poté algoritmus strategie automaticky vypočítá další polohu, ve která nejúčinněji odstraní zbytek přebytečného materiál a takto pokračuje, dokud není materiál ve vybraných oblastech zcela odebraný.

Je podporováno obrábění i v podkosových oblastech a směry indexování lze definovat automaticky, poloautomaticky nebo zcela ručně. Při hrubování lze využít adaptivní nebo kapsovací vzor a strategie bude podporovat všechny typy nástrojů.


Plynulé 5osé hrubování


Geodetické obrábění je tedy pokročilá dokončovací strategie, která generuje vícenásobné průchody nástrojové dráhy, jež nepřesahují uživatelem definovanou výšku schodu na obráběných plochách. Strategie bude používat pole globální vzdálenosti bez pevného směru, což umožňuje plnou flexibilitu pro výpočet různých typů vzorů při zachování konzistentních vzdáleností mezi řezy. Pro řízení nástrojových drah lze použít jednu nebo více křivek, díky kterým docílíme výsledné podoby nástrojových drah, a tedy i výsledné povrchové úpravy. Strategie dokáže nahlédnout i do podkosových oblastí modelu (relativně ke směru osy Z). Algoritmus této strategie dokáže udržet konzistentní nástrojové dráhy při obrábění ostrých vnitřních rohů nebo v silně zakřivených oblastech s vícenásobnými plošnými záplatami.

Plynulé 5osé hrubování


Tato nová strategie hrubování vytvoří víceosou dráhu nástroje, která dokáže účinně odstranit velké množství materiálu z oblastí ve tvaru kapes, které nemají rovnou základnu. Uživatel vybere geometrii dna základny, která bude použita k řízení dráhy nástroje. Řada možností umožní dodatečnou kontrolu nad stylem a tvarem dráhy nástroje, včetně možnosti použití kapsovacího nebo adaptivního obrábění.Výroba součástek generativního návrhu


Díky podmínkám vyrobitelnosti a zpracování generativního návrhu lze model využít i pro klasické způsoby výroby obráběním nebo kombinované hybridní typy výroby. Limity pro výrobu se jednoduše zadají přes spuštěním generativního návrhu. K dispozici je vyrobitelnost 2D řezáním, 2,5D obráběním, 3D nebo 5osým obráběním, odléváním a aditivní technologií s možností omezit minimální tloušťku stěny dílu a maximální úhel stěny.


Image

Vypadá to, že se máme opravdu na co těšit!


Nejnovější videa pro Fusion 360:

5 dny ago3

Fusion 360 a navrhování moderních výrobků

Lidé si myslí, že je snadné vymyslet nový výrobek. Vytvořit něco z ničeho. Vymyslet každý detail a pak jen vše rozeslat tisícům nebo dokonce milionům lidí. Ale faktem je, že to není pravda. Ne...

3 měsíce ago19

Jak BBi Autosport využívá Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 spolupracuje s BBi Autosport, tuningovou firmou z Huntington Beach v Kalifornii. BBi se specializuje na úpravy vozů pro automobilový sport, konkrétně modelů Porsche. Tým si vybral Fusi...

3 měsíce ago9

Schmidtova spojka - spoje v Autodesk Fusion 360

Pomocí vazeb Spojů (Joints) lze v CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 simulovat chování různých kinematických mechanismů, např. Schmidtovy spojky (Schmidt coupling) kompenzující vzájemný posun rota...

4 měsíce ago2

Fusion 360 - jak odstranit neodstranitelné návrhy?

Ve Fusion 360 se často nahromadí návrhy, které jsou zastaralé a už je určitě nebudete nikde potřebovat. Přesto je může Fusion z různých důvodů považovat za nesmazatelné a odmítá jejich vymaz...

8 měsíců ago4

Fusion 360 for manufacturing

Autodesk Fusion 360 pro výrobu - jednotná sada nástrojů pro návrh výrobku a jeho dovedení do výroby za pomoci různých výrobních metod. Možnosti, přínosy, CAM rozšíření. (CZ titulky) Více na:...