Image

CAM | Červencový update | 2022


Velká červencová aktualizace přináší do prostředí Výroby více jak 150 vylepšení typu Quality of Life (QoL), která pozitivně ovlivňují všechny oblasti, mezi které patří frézování, knihovna nástrojů, soustružení, nesting, metrologie, aditivní technologie, simulace obrábění a postprocesing. V tomto článku si projdeme ty nejzajímavější novinky z jednotlivých výrobních sekcí.FRÉZOVÁNÍ

Dialog “Zobrazit data dráhy nástroje”

Byly přidány nové filtry, které umožňují zobrazit nebo skrýt libovolnou kombinaci segmentů, úběrů nebo hladin, pro usnadnění vizualizace dráhy nástroje. Do tohoto dialogu se dostanete kliknutím pravého tlačítka myši na vypočítanou strategii a zvolení volby “Zobrazit data dráhy nástroje”.

 • Segmet – je zobrazen konkrétní bod nástrojové dráhy.
 • Úběr – od vybraného bodu (řádku) je zobrazena nástrojová dráhy do následujícího přejezdu.
 • Hladina – jsou zobrazeny všechny řezné pohyby na dané hladině. Hladina je k dispozici pouze pro strategie 2D Adaptivní, 2D Kapsa, Čelo, 2D Kontura, Drážka, Sledovat, Gravírování, 2D Sražení, 3D hrubovací strategie Kapsování a Horizontální.
 • Skrýt nevybrané – umožní zobrazit pouze vybrané segmenty v závislosti na vybraném filtru.

Pozice výjezdu

Některé 2D strategie obsahují novou možnost pro definici výjezdu nástroje. Tato funkcionalita nám může pomoci třeba při použití kotoučových fréz, kdy je nutné vést nástroj od kontury do námi zadaného bodu. Díky tomu nedojde k podříznutí geometrie. Do této chvíle jsme museli pro odjezdy odhadovat ideální oblouk výjezdu. Nástroj těchto výjezdových bodů může následovat více za sebou. Pozice výjezdu může být použita pro strategie 2D adaptivní, 2D kapsa a 2D kontura.


Měření pro aktivní WCS (workpiece co-ordinate system)

Příkaz Measure (měření) nyní umožňuje zobrazit měřené vzdálenosti vzhledem k nulovému bodu, který máme definovaný v aktivním Ustavení.

Image

Výška schodu

Stranový krok a krok dolů lze nyní automaticky dopočítat z uživatelem definované Výšky schodu (nebo naopak). Tato možnost funguje pro většinu 3D dokončovacích strategií a pomáhá dosáhnout požadované kvality povrchu.

Image

Výška schodu určuje výšku přebytečného materiálu, který zůstane na součásti v důsledku kroku mezi nástrojovými dráhami při po sobě jdoucích průchodech. Čím menší je výška schodu, tím lepší je výsledná kvalita povrchu dílu.

Image

Pomocí parametru Výška schodu můžete zajistit jednotnou povrchovou úpravu celého dílce tím, že použijete jednotnou výšku schodu pro všechny operace, a to i když budete měnit nástroj.

Image
 1. Výška schodu
 2. Krok dolů
 3. Stranový krok

Více hloubek pro strategii Ploché

V rámci funkce Více hloubek, můžete být nyní zadán počet kroků. Vždy v závislosti na Zbytkovém obrábění.

Image

Strategie strmé a plošné

Nyní si můžete vybrat, zda chcete obrábět pouze strmé oblasti, pouze mělké oblasti nebo kombinovat strmé a mělké oblasti (předchozí výchozí nastavení).

Rovnoměrná strategie (pouze mělká oblast) nyní podporuje nastavení počátku frézování „dovnitř > ven“ nebo „z venku > dovnitř“.

Image

Strategie Přechodová

Přechodová strategie nyní zobrazuje malou červenou šipku, která ukazuje směr pohybu nástroje ještě před výpočtem. Šipka se změní, když vyberete „Jeden směr“, „Druhý směr“ nebo „Oba směry“.

Image

2D Zkosení

Nová možnost „Zachovat ostrý roh“ vytváří dráhu nástroje, která takzvaně neroluje kolem hrany, čímž snižuje pravděpodobnost znehodnocení vnější hrany.

Možnost „Zachovat pořadí“ změní pořadí dráhy nástroje tak, aby odpovídala pořadí, ve kterém byly vybrány jednotlivé kontury.

Image

Skrýt upozornění

Nyní může být skryto upozornění, které je zobrazeno u nástrojových drah pomocí žlutého vykřičníku. Pokud je programátor obeznámen s důvodem vypsané chyby, může ji jednoduše skrýt. Díky tomu může být obrábění přehlednější, protože je žlutý vykřičník přepsán zelenou značkou, která potvrzuje správnost výpočtu.

Image

DATABÁZE NÁSTROJŮ

Zviditelnění oblasti zájmu v databázi nástrojů.

Pro zvýšení přehlednosti, kopírování pomocí CTRL+C, došlo k zarovnání, aby každá explicitní oblast vybraná v knihovně nástrojů byla obklopována modrým pruhem.


Odstranit nepoužité nástroje

Mnoho uživatelů mělo problém nalézt funkci „Odstranit nepoužívané nástroje“, a proto tato funkce byla přesunuta na záložku hlavního seznamu nástrojů.

Image

Identifikace vloženého nástroje

Při vložení nástroje do databáze nyní bude docházet ke zvýraznění toho nástroje. Dík tomu bude jednodušší takto vložené nástroje rozeznat. V dřívějších verzích byl nástroj vložen a mohlo být komplikované ho ve velkých knihovnách nástrojů najít.

Image

Databáze nástrojů vytvořená jejich dodavateli

Nyní je v knihovně nástrojů odkaz, s jehož pomocí můžete stáhnout knihovny nástrojů od různých dodavatelů.

Image

Zamezení vytváření duplicitních nástrojů

Pokud dříve uživatel vstoupili do knihovny nástrojů z operace a vybral nástroj, který již byl v dokumentu použit, vytvořil se nástroj duplicitní, který způsoboval mnoho následných matoucích situací. Nyní má Fusion 360 zaveden algoritmus, který použije pouze nástroj v dokumentu.

Image

Identifikace nástrojů

Referenční nástroje používané v operaci lze nyní vizuálně identifikovat v knihovně nástrojů, díky čemuž je správa nástrojů v knihovně dokumentů značně jednodušší.

Image

Vylepšené ukázkové knihovny nástrojů

Byly aktualizovány ukázkové knihovny nástrojů tak aby obsahovaly všechny typy nástrojů včetně výchozích hodnot.


Možnosti přečíslování

Nástroj pro přečíslování nástrojů nyní podporuje šířku až pěti číslic. Tato aktualizace pomůže rozšířit možnosti při správě a použití nástrojů.


KONTROLA

Manuální kontrola

Došlo k vylepšení stávajícího nástroj „Manuální kontrola“ a byly přidány nové možnosti pro určení vzdáleností. Nyní mohou být zkontrolovány:

 • Vzdálenosti mezi 2 kružnicemi (středy, min, max), Vzdálenost mezi vybranými body a Vzdálenost mezi rovinou a dírou.
 • Došlo k vylepšení viditelnosti vybraných položek, kde se výsledky zobrazí s plnou přesností desetinných míst.
 • Uživatelské rozhraní bylo také vylepšeno pomocí automatického posouvání při vytváření manuálních kontrolních bodů.
 • Vybrané funkce během měření budou zvýrazněny.

Měření

Mezi nové možnosti ovlivňující práci s obrobkovými sondami patří:

 • Nové nástroje sondy.
 • Možnost snížení výchozí světlé výšky na 50 mm.
 • Konzistentní použití písma pro výsledky geometrie sondy a zprávy.
Image

SOUSTRUŽENÍ

Všestrannost závitovacího nože

Nástroje pro řezání závitů lze nyní použít pro dráhy nástroje s jednoduchou drážkou a dráhy nástroje Zkosení.


Kontrola viditelnosti

Nové ovládací prvky pohledu lze použít k zobrazení/skrytí soustružnického profilu / Zbytkového materiálu.

Image
Image

Dialog “Zobrazit data dráhy nástroje”

Referenční nástroje používané v operaci lze nyní vizuálně identifikovat v knihovně nástrojů, díky čemuž je správa nástrojů v knihovně dokumentů značně jednodušší.

Image

Výpočet stáčeného profilu

Výpočet stáčeného profilu nyní používá více jádrové výpočty pro vyšší rychlost a stabilitu. Navíc je stav výpočtu zobrazen pomocí zeleného ukazatele průběhu. Typicky se s výpočtem můžete setkat po při zvolení první strategie po Ustavení.

Image

Druhy licencí Fusion 360:

Image

KOMPLETNÍ
FUNKCIONALITA

Druhy licencí

Uvedená cena je za roční předplatné aplikace Autodesk Fusion 360. Další možnosti předplacení jsou na měsíc, nebo na 3 roky.


Typy předplatného:

Abychom zajistili co nejlepší prostředí pro všechny komunity Fusion 360, zavádíme dva nové typy předplatného: Fusion 360 pro osobní použití a Fusion 360 pro startupy.
Tyto nové typy předplatného nahrazují stávající typy předplatného pro hobby / startup, ale zůstávají zdarma pro osobní použití a pro kvalifikované startupy.
Dnes je Fusion 360 k dispozici prostřednictvím následujících čtyř typů předplatného, které uspokojí potřeby našich různých komunit Fusion 360:

 • Fusion 360 – pro profesionální, komerční účely
 • Fusion 360 pro osobní použití – pro nekomerční použití (platí určité výjimky)
 • Fusion 360 pro startupy - pro startupy vyvíjející nové produkty (je vyžadována kvalifikace)
 • Výuka ve Fusion 360 - pouze pro vzdělávací instituce nebo studenty

Informace o aktuálním typu předplatného a nabídek:

Níže se podívejte na informace týkající se vašeho aktuálního typu předplatného a nabídek:

 • Komerční uživatelé Fusion 360: Není potřeba nic dělat! Ve vašem komerčním předplatném nejsou žádné změny. Budete mít nadále přístup ke všemu, co Fusion 360 nabízí, dokud budete pokračovat v obnově.

 • Výuka ve Fusion 360: Není potřeba nic dělat! Neproběhne žádná změna v přístupu k produktu nebo jeho funkcím. Kliknutím sem získáte další informace o podmínkách používání společnosti Autodesk.

Hobby/startup uživatelé

Do konce funkčního období je nutná akce! Dnes již předchozí typ předplatného pro hobby/startup není k dispozici pro obnovení nebo nové předplatné. Do konce stávajícího období si vyberte z níže uvedených typů předplatného:

 • Fusion 360 pro osobní použití (nový) - Pouze pro nekomerční použití. Budete mít přístup ke všemu, co potřebujete pro osobní projekty, včetně všech designových, technických, dokumentačních a výrobních schopností obsažených v aktuálním komerčním předplatném Fusion 360. Přístup ke spolupráci, funkcím správy dat a komerčním překladačům softwaru (NX, Catia, Solidworks, Creo a Inventor) není zahrnut. Podpora pro tento typ předplatného je poskytována také prostřednictvím našich komunitních fór. Pokud chcete ve službě Fusion 360 pro osobní použití pokračovat, postupujte podle těchto pokynů a převeďte na novou nabídku.

 • Fusion 360 pro startupy (nový) – V nabídce zůstává bezplatný plně funkční komerční software s tímto novým typem předplatného. Dále se chceme ujistit, že budete v budoucnu schopni dodržovat podmínky. K ověření, že splňujete zde uvedená kritéria, je nyní vyžadován proces registrace a schválení. Pokud bude schváleno, získáte stejný přístup jako nabídka běžného komerčního předplatného. Přihlaste se ještě dnes.

Pokyny, jak se zaregistrovat pro některý z těchto typů předplatného, najdete zde. Pokud potřebujete více informací o tom, jaké funkce a vlastnosti jsou součástí každého typu předplatného, přečtěte si zde.

Fusion 360 - dostupné nadstavby k předplacení:

Čeština pro Fusion 360

Image

Pouze u nás jako výhradního dodavatele české lokalizace můžete Fusion 360 s českým prostředím.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

F-Tools

Image

Doplněk dodávající do Fusion důležitou funkcionalitu BOM - Rozpisky a kusovníky. Doplněk je dodán zdarma. 

Zdarma

Furniture

Image

Doplněk pro konstrukci a přípravu výroby nábytku. 

Získání produktu:

ZAKOUPIT

CAM Postprocesory

Image

Postprocesory pro obráběcí stroje.
Zažádat o postprocesory:

POPTAT

Fusion Team

Image

Fusion Team je řešení s uložením dat na cloudu a přístupem k nim z webového prohlížeče, tabletu nebo mobilu.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Obráběcí rozšíření

Image

Výrobní rozšíření se zaměřuje na efektivnější způsoby programování za využití automatizace. 

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Aditivní rozšíření

Image

Rozšíření pro aditivní výrobu odemyká širší možnosti aditivní výroby ve Fusion 360.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Rozšíření Generativní návrh

Image

Nástroje generativního navrhování jsou celkem běžně využívány řadou firem, především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Nejnovější videa pro Fusion 360:

3 měsíce ago3

Fusion CAM - Nová strategie pro soustružení zápichů

Autodesk Fusion pokračuje ve zdokonalování soustružnických operací a v lednové verzi roku 2024 přináší novou strategii pro soustružení zápichů. Hlavní předností této strategie je zohlednění ...