Image

CAM | Listopadový update | 2022


Prohlédněte si novinky z oblasti CAD z listopadové aktualizace.


Autodesk před pár dny vydal velkou listopadovou aktualizaci CAD/CAM aplikace Fusion 360. Ta obsahuje řadu zajímavých novinek a to nejen v oblasti návrhu (CAD), kde mimo jiné aplikace nabízí zvýšený výkon. Novinky jsou pokryty i českou lokalizací dostupnou na fusioncesky.cz.

Aktuální trial verzi Fusion 360 si můžete stáhnout zde


UPOZORNĚNÍ: Důležité informace o podpoře operačních systémů od března 2023


Po aktualizaci produktu v březnu 2023 již Fusion 360 nebude plně podporovat níže uvedené verze operačních systémů:

 • Windows 8.1
 • Windows 10 (Verze 1803 a starší)
 • macOS 10.15 (Catalina)

Aby bylo možné pokračovat ve vývoji aplikace Fusion 360 na nejnovější a nejmodernější verze, musí vývoj zůstat na nejnovějších technologiích a ukončit podporu starších verzí operačních systémů. Je zřejmé, že uživatelům může trvat nějakou dobu, než se na tuto změnu přizpůsobí. Proto vás o tom informujeme již nyní, abyste měli dostatek času aktualizovat svůj operační systém na nejnovější verzi. Jakmile se přiblíží aktualizace produktu v březnu 2023, bude se vám tato informace nadále připomínat i přímo v uživatelském rozhraní Fusionu.


Obecné opravené problémy


Někteří uživatelé hlásili, že při používání pracovního prostoru návrhu v systému macOS Ventura dochází k výpadkům. V současné době bohužel nelze systém Ventura oficiálně podporovat a Autodesk aktivně pracuje na jeho certifikaci.

Od uživatelů byl zaznamenán problém, kdy zmizí při úpravě na časové ose pracovní plocha a znovu se objeví až po ukončení úprav. Nyní je tento problém již opraven.

Další opravený nedostatek se týkal používání Fusionu 360 v režimu offline, kdy mohl vykazovat pomalý výkon a celkové problémy při otevírání návrhů.


Opravy stability


V této aktualizaci byla opravena řada problémů s výkonem, které se vyskytovaly, když byl Fusion 360 v režimu offline. Byly také opraveny problémy s nefunkčností, ke kterým docházelo při pokusu o opětovné spuštění aplikace Fusion 360 v režimu online. Nyní by vše mělo běžet plynuleji.


Výkon


 • Vylepšený výkon při vyvolávání modelovacích příkazů, například Vysunutí, Rotovat a Tažení. U velkých sestav tak můžete zaznamenat až 60násobné(!) zvýšení výkonu.
 • Až šestinásobné zlepšení časů při otevírání souborů návrhů s mnoha přepracovanými povrchovými úpravami.
 • 45% zlepšení výkonu při výběru a rušení výběru oknem.
 • Přibližně 21% zlepšení výkonu všech výpočtů, přičemž některé návrhové soubory se nově přepočítávají více než 3x rychleji.
 • V této verzi došlo k obecnému zlepšení výkonu, z něhož mohou těžit různé pracovní postupy, například interakce vytváření kružnice, editování náčrtů, přepočítání návrhu a časové osy, a to až o 23 %.

Návrh


Vypočty, varianty


Proces generativního navrhování podstatným způsobem urychluje postupy uvádění výrobků na trh (Time-to-market). V iterační fázi návrhu automaticky ohodnotí vyrobitelné varianty a příprava výroby tak může probíhat již jen na předem oklasifikované variantě.

Cloudové nástroje ze zadaných podkladů a z dalších výchozích podmínek vytvoří ("vymyslí") zcela nový tvar, resp. sérii vhodných tvarů pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant. Výpočty jednotlivých variant a stažení výsledného 3D modelu jsou tarifikovány tzv. cloud kredity, které jsou k dispozici k zakoupení na CAD Studio e-shopu.

 


Image

Integrované simulační limity ve Spojích a v nástrojích Spojů z aktuální polohy


Nyní můžete při vytváření spojů rovnou přidat omezení pohybu. Toto vám umožní nastavit omezení při jeho vytváření, takže nemusíte hledat správný typ pohybu následně v panelu. V části "Hranice pohybu spoje" můžete nyní zadat známé maximální, minimální a klidové hodnoty. Tak lze definovat rozsah pohybu komponent, které se v sestavě nacházejí. Limity pohybu můžete také zobrazit nezávisle nebo současně, pokud máte více než jeden stupeň pohybu.

Image

Image

Filtry vyhledávání


Bylo provedeno několik vylepšení v oblasti návrhu, které usnadňují přidávání nových uživatelských parametrů, vyhledávání a filtrování stávajících parametrů a pozastavení automatické aktualizace při úpravách parametrů.

 • Zapnutím nebo vypnutím funkce „Automatické aktualizace verze modelu“ můžete nyní pozastavit ukládání na pozadí, zatímco provádíte změny v tabulce parametrů. Po kliknutí na tlačítko "Použít" aktualizujete celý model najednou. Složité sestavy se přepočítávají při jednotlivých změnách parametrů dlouho. Vypnutím této funkce se zkrátí doba výpočtu a váš počítač tak nebude tolik zatěžován.
 • Jako jeden z nových způsobů vyhledávání parametrů můžete použít pole „Filtrovat vše“ a následně si v záhlaví zvolit filtrování pomocí názvu, zařazení, výrazu, hodnoty nebo komentáře.
 • Ikona „Uživatelský parametr“ byla přemístěna z řádku v tabulce na lépe zjistitelné místo v horní úrovni dialogového okna Parametry.

Filtry vyhledávání


Bylo provedeno několik vylepšení v oblasti návrhu, které usnadňují přidávání nových uživatelských parametrů, vyhledávání a filtrování stávajících parametrů a pozastavení automatické aktualizace při úpravách parametrů.

 • Zapnutím nebo vypnutím funkce „Automatické aktualizace verze modelu“ můžete nyní pozastavit ukládání na pozadí, zatímco provádíte změny v tabulce parametrů. Po kliknutí na tlačítko "Použít" aktualizujete celý model najednou. Složité sestavy se přepočítávají při jednotlivých změnách parametrů dlouho. Vypnutím této funkce se zkrátí doba výpočtu a váš počítač tak nebude tolik zatěžován.
 • Jako jeden z nových způsobů vyhledávání parametrů můžete použít pole „Filtrovat vše“ a následně si v záhlaví zvolit filtrování pomocí názvu, zařazení, výrazu, hodnoty nebo komentáře.
 • Ikona „Uživatelský parametr“ byla přemístěna z řádku v tabulce na lépe zjistitelné místo v horní úrovni dialogového okna Parametry.

Image

Vylepšení funkcí pro řešení externích komponent


Pokud jste se nedávno neúspěšně pokoušeli otevřít sestavy s poškozenými externími komponentami, tak zde je řešení. Od září byla přidána funkce "Vyřešit externí komponenty", která je určená právě pro tyto případy.

Externí součásti se stanou nevyřešenými, když je návrh nebo jeho projekt archivován či odstraněn. Mohou se tak například zobrazit jako poškozené pro jiné uživatele, protože ti nemají přístup k vašemu archivu anebo koši.

Do tohoto tématu také patří:


Připojení k otevřenému projektu pomocí jediného tlačítka


Pokud se snažíte připojit do otevřeného projektu modely, ale ty vám chybí, protože nejste členem, zobrazí se oznámení s možností "Připojit se k projektu". Takže je již nemusíte vyhledávat ručně.

Zobrazení vnořených oznámení ve stromu prohlížeče


To vám ušetří čas při hledání nevyřešených komponent ve složitých sestavách. Pokud je vnořená podřízená komponenta označena jako nevyřešená, zobrazí se ve stromu prohlížeče červený trojúhelník u nadřazené komponenty/složky. Tímto způsobem přesně víte, který uzel máte rozbalit, abyste našli nevyřešenou komponentu a provedli správnou akci.


Výroba součástek generativního návrhu


Díky podmínkám vyrobitelnosti a zpracování generativního návrhu lze model využít i pro klasické způsoby výroby obráběním nebo kombinované hybridní typy výroby. Limity pro výrobu se jednoduše zadají přes spuštěním generativního návrhu. K dispozici je vyrobitelnost 2D řezáním, 2,5D obráběním, 3D nebo 5osým obráběním, odléváním a aditivní technologií s možností omezit minimální tloušťku stěny dílu a maximální úhel stěny.


Image

Nahradit nevyřešenou složku


Kromě vyřešení nebo odstranění nevyřešených komponent je nyní můžete také nahradit. Doporučujeme, abyste chybějící součásti vyřešili hned jakmile na ně narazíte. Měli byste je řešit v rámci obecné údržby návrhu.

Image

Image

Automatizace v modelování


Jednou z nejčastějších zpětných vazeb, které byla uživateli zaslány ohledně automatizovaného modelování, bylo přání mít větší kontrolu nad tvarem. V této aktualizaci teď najdete další možnost modelováním a to pomocí posuvníku.

Tento posuvník umožní zvětšit nebo zmenšit objem tvaru, čímž se rozšíří počet možných alternativ k vytvoření.

Výkresy


Nové šablonování


V pracovní oblasti výkresu můžete vytvářet duplikáty stávajících listů. Tato funkce funguje stejně jako "Duplikovat snímek" v aplikaci PowerPoint. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na lištu listu a list se duplikuje, přičemž se zkopírují všechny prvky výkresu, spolu se všemi odkazy, takže nová kopie je nezávislá na originálu.

Image

Image

Nové pokročilé ovládací prvky tisku


Nyní můžete tisknout výkresy v libovolném měřítku, provést posunutí a tisknout na více listů. Tím získáte větší kontrolu nad ovládáním tisku.

Další vylepšení

Lokalizace


Fusion 360 nyní přichází ve třech dalších lokalizacích - turečtině, polštině a brazilské portugalštině.

Správce rozšíření


Přehled o dostupných rozšířeních včetně jejich popisu a způsobu jejich licencování je dostupný v novém okně.

Elektronika


Kromě jiných vylepšení v oblasti návrhu plošných spojů je nyní k dispozici nové volitelné rozšíření - Signal Integrity Extension. To umožňuje analyzovat a optimalizovat návrh desek plošných spojů (PCB) s ohledem na elektromagnetickou interferenci signálů (EMI).

Nejnovější videa pro Fusion 360: