Image

CAD, CAM | Říjnový update | 2022


Prohlédněte si novinky z oblasti CAD/CAM z říjnové aktualizace.Design & Documentation

Vlastnosti Předmětu

Výkresové prostředí

 • Zákaznické benefity
  - Umožňuje uživatelům výrazně větší kontrolu nad vedením vlastnosti, rozměrové styly pro národní normy a vytváření standardizovaných výkresů
  v rámci celé firmy.
 • Technické detaily
  - Uživatelé mohou měnit typ, šířku a barvu čáry. NEBO přenést nastavení dokumentu z šablony/jiného výkresu.
  - Uživatelé mohou také definovat rozměrové mezery, aby splňovali požadavky na národní výkresové normy.
 • Omezení
  - Volby vstupních barev na počítačích Mac a Windows se liší.
Image

Významná vylepšení

Výhody zaměřené na zákazníka

 • Zlepšení výkonnosti
  - Konkrétně zlepšení výkonu exportu sítí (mesh) a přímého modelování (pokud není zachycena historie návrhu).
  - Nyní je na výběr, zda materiál zachovat nebo odstranit u podkomponent/podtěles při změně fyzického materiálu.
 • Oprava chyb
Image

Simulation

Export souborů NAS ze simulačních výsledků

 • Zákaznické benefity
  - Umožňuje zákazníkům exportovat původní typ souboru pro NASTRAN a stavět na jejich Fusion 360 simulaci pomocí pokročilých funkcí v rámci NASTRAN.
 • Technické detaily
  - Soubor .nas lze exportovat z výsledků v prohlížeči Fusion 360.
  - Dříve to bylo dostupné pouze u lokálních úloh, ale nyní je to možné i pro cloudová řešení.

FIM Rozšíření

Automatické nabalování databáze profilů a materiálů

 • Zákaznické výhody
  - Tyto změny zvětší správnost řešení v rámci FIM a také umožní našim zákazníkům vytvářet lepší sestavy, které budou reprezentovat jejich procesy.
 • Technické informace
  - Profil automatického plnění by měl poskytovat lepší výsledky pro větší díly s využitím inteligentnějšího a dynamičtějšího algoritmu k předvídání doby naplnění.
  - Databáze materiálů bude obsahovat nové materiály a také aktualizovat ty starší, u kterých mohlo dojít např. ke změně názvu výrobce.
 • Omezení
  - Změna algoritmu plnění může být viditelná až při opětovné simulaci starších nastavení.
Image

Aktualizace E-Cooling

Změny nastavení

 • Uživatelské benefity
  - Změnili jsme některé vstupní nastavení tak, aby bylo samostatné, nikoliv přidružené k jiným vstupům. Byl též vytvořen jasný pracovní postup pro nastavení systému E-Cooling, který by měl být přínosem pro všechny zákazníky.
 • Technické detaily
  - Řada vstupů byla přesunuta z oblasti různých dialogů. Namísto toho byly vytvořeny vlastní vstupní ikony/kláv. zkratky, které by mohly být přidány na hlavní panel nebo zpřístupněny samostatně.

(Náhled pro znalce)
Nové vyobrazení výsledků

 • Zákaznické výhody
  - Majitelé se nyní mohou rozhodnout, zda zapnout nový prohlížeč výsledků, který se používá při simulaci elektronického chlazení.
 • Technické podrobnosti
  - Prohlížeč výsledků bude postaven na stejném mechanismu jako prohlížeč FIM.
  - Zachovává celou škálu výsledků, s novým Rozhraním.
Image

Nové objemové síťování

 • Interní výhody
  - Všechny účty Autodesk přihlášené do testování Alfa novinek, budou mít více adaptivních a robustnějších nástrojů pro objemové síťování.
 • Technické detaily
  - Nový nástroj pro objemové síťování je ve verzi Alpha testování pro všechny účty Autodesk napříč všemi Fusion setupy (vývojové, inscenace a produkční).
  - Chcete-li deaktivovat (pro případnou práci se zákazníkem), použijte příkaz funkce: sim moldflow-mesher
  - Hlaste jakoukoli zpětnou vazbu na kanál #fusionmeshing
Image

Významná vylepšení

Zlepšení zaměřená na zákazníka

 • Vylepšené řešení cloudu
  - Zákazníci by měli být schopni zaznamenat znatelné zvýšení rychlosti.
  - Testování ukázalo, že 6minutové řešení trvá pouze 3 minuty.
 • Oprava chyb
Image

Generative Design

Nové komerční řešení

 • Zákaznické výhody
  - Výrazné zkrácení doby řešení, získání výsledků Rychleji.
  - Lepší schopnost podporovat širší typy fyzikálních řešení.
 • Technické podrobnosti
  - Přesun z generativního návrhu pokročilých řešení a
  náhledu funkcí.
  - Výsledky starého řešitele budou stále k dispozici dočasně, pokud je v náhledu pokročilých řešitelů, funkcí + alternativní výsledky zapnuto.
Image

Významná vylepšení

 • Zlepšení zaměřená na zákazníka
  - Popisky nástrojů, které lépe popisují směr a dokončenost statusu v prohlížeči.
  - Oprava chyb.

Manufacturing

Subtraktivní

Nová vylepšená dráha nástroje Průtok

 • Uživatelské benefity
  - Lepší kvalita dráhy nástroje.
  - Lepší úprava povrchu.
 • Technické detaily
  - Vypočítáno na podkladových plochách.
  - Nyní je podporováno spíše ovládání krokem než počet průjezdů.
 • Bod, který je třeba vzít na vědomí
  - Nenahrazuje stávající Průtok (Jen doplněk).
Image

Mix - 3osé obrábění řezem

 • Zákaznické benefity
  - Nyní je možné obrábět výřezy.
 • Technické detaily
  - Pouze tříosé obrábění řezu.
  - V současné době jsou podporovány pouze nástroje lollipop (lízátko) pro obrábění výřezu.
  - Mix je stále ve veřejném náhledu.
 • Známé limitace
  - Žádné víceosé řízení nebo kolize.
  - Podporované pouze nástroje lollipop, kotoučové, barrel nebo dovetail.
Image

Dokončování rohů

 • Zákaznické benefity
  - Podpora referenčních nástrojů pro přesnější zbytek obrábění.
  - 5osé nástroje a ochrana proti kolizím umožňují používat kratší nástroje.
  - Kvalitnější dráha nástroje a kvalitnější povrchové úpravy.
 • Technické detaily
  - Roh podporuje "Referenční nástroj"
  - Podpora segmentů "Across" pro strmější oblasti
 • Známé limitace
  - Chybějící podpora rohů s proměnlivým poloměrem
Image

Aditivní

Vylepšení komponent přesunu

 • Zákaznické přídavky
  - Snadnější přesouvání komponent na základě definovaného souřadnicového systému.
 • Technické doplňky
  - Komponenta se neresetuje při přepínání mezi souřadnicovým systémem.
 • Známé limitace
  - V současné době existují pouze dva souřadnicové systémy. Tzn.: Stroj XYZ (nový) Komponenta XYZ
Image

Zlepšení viditelnosti - podpůrné konstrukce

 • Zákaznické benefity
  - Zlepšená vizualizace podpůrných struktur na různé úhly kamery.
 • Technické detaily
  - Vždy viditelné bez ohledu na úhel kamery.
  - Dodržování barevného schématu výběru/světla systému Fusion.
  - Zobrazení a dodržení analýzy vrstvení.
 • Známá omezení
  - Žádné.
Image

Kontrola

Informace o modelu výrobku – Rozšířený

 • Zákaznické výhody
  - Automatizované programování kontrol.
  - Využití stávajících dat 3D modelu.
  - První krok k pokročilejší interakci s PMI.
  - *Nyní podporuje i soubory NX s PMI.
 • Technické detaily
  - Podpora souborů Inventoru, STEP a NX.
  - Opakované použití tolerancí pro kontrolu.
  - Podpora AnyCADu z Inventoru a NX.
  - K dispozici všem předplatitelům.
  - Úplné vydání.
 • Známé limitace
  - Žádné vytváření PMI v aplikaci Fusion 360, pouze import.
  - K dispozici pouze pro otvory a nástavce (průměry).
Image

Vzdálenost mezi dvěma souběžnými rovinnými otvory

 • Zákaznické benefity
  - Větší flexibilita v měření.
  - Snadnější a spolehlivější metoda měření vzdálenost mezi souběžnými otvory.
  - * Nyní podporuje vzdálenost od kružnice k a rovině / ploše pomocí průměru a nejkratší nebo nejvzdálenější polohy.
 • Technické detaily
  - Do příručky byly přidány nové metody manuálního Měření.
        -minimum
        -maximum
  - Automatický výpočet vzdálenosti středového bodu.
  - Veřejný náhled, dostupný všem předplatitelům.
Image

Stavba strojů V2

Veřejné představení

 • Zákaznické výhody
  - Lepší uživatelské zkušenosti.
  - Úprava vzhledu strojů.
  - Složitější kinematika stroje je nyní možná (soustruhy/roboti).
 • Technické detaily
  - Kinematický řetězec je nyní rozdělen tak, aby je umožňoval používat ve více typů ovladačů.
  - Vektory nahrazené rozbalovacími seznamy orientace.
  - Statické části lze nyní definovat ve stromu kinematiky - Podpora kontroly kolizí.
  - * Celé vydání
Image

Postprocesory

Post procesorové a strojové simulační vylepšení

 • Frézování
  - Aktualizováno 18 postproces. a 32 Nových Hyundai postproces.
 • Soustružení
  - Aktualizováno 8 postproces.
 • Frézování/Soustružení
  - Aktualizováno +75 postproces.
  - 6 nových HURCO postproces.
 • Stroje
  - Aktualizované stroje 3 výrobců
  - Hurco, EOS, FlashForged
  - 18 nových aditivních strojů (Creality & DMG & Sindoh)
  - 3 nové subtraktivní stroje (Haas, Techno CNC, Hurco)
 • Aditivní
  - Aktualizovány 3 postproces.
  - 1 Nový postproces. (Sindoh)
 • Nástroje
  - Nástroje Garr
Image

Významná vylepšení

Zlepšení zaměřená na zákazníka

- Upozornění pro kopírování a vkládání předvoleb na nástroje stejného typu.
- Zakázat kopírování a vkládání předvoleb pro knihovny vzorků.
- Rozbalovací nabídka automatického dokončování se nyní posouvá pomocí šipek.
- FFF Parametr pro kontrolu základní délky v rámci nastavení tisku.
- Legendu Simulace aditivního procesu lze nyní přesouvat na ploše.
- Vkládání - možnost 'Generovat' výrazně zlepšila časový průběh.
- Vkládání - Opraveny různé regrese a chyby.
- API - Aktualizováno vytvoření formátu tak, aby umožňoval použití rozšířených formátů.
- API - Zvýšená rychlost při definování možností víceosého posuvu v souboru stroje namísto pevného kódování ve postprocesoru.
- API - Vylepšena rychlost pětiosé simulace u nastavení obsahujících dlouhé dráhy nástroje.


Druhy licencí Fusion 360:

Image

KOMPLETNÍ
FUNKCIONALITA

Druhy licencí

Uvedená cena je za roční předplatné aplikace Autodesk Fusion 360. Další možnosti předplacení jsou na měsíc, nebo na 3 roky.


Typy předplatného:

Abychom zajistili co nejlepší prostředí pro všechny komunity Fusion 360, zavádíme dva nové typy předplatného: Fusion 360 pro osobní použití a Fusion 360 pro startupy.
Tyto nové typy předplatného nahrazují stávající typy předplatného pro hobby / startup, ale zůstávají zdarma pro osobní použití a pro kvalifikované startupy.
Dnes je Fusion 360 k dispozici prostřednictvím následujících čtyř typů předplatného, které uspokojí potřeby našich různých komunit Fusion 360:

 • Fusion 360 – pro profesionální, komerční účely
 • Fusion 360 pro osobní použití – pro nekomerční použití (platí určité výjimky)
 • Fusion 360 pro startupy - pro startupy vyvíjející nové produkty (je vyžadována kvalifikace)
 • Výuka ve Fusion 360 - pouze pro vzdělávací instituce nebo studenty

Informace o aktuálním typu předplatného a nabídek:

Níže se podívejte na informace týkající se vašeho aktuálního typu předplatného a nabídek:

 • Komerční uživatelé Fusion 360: Není potřeba nic dělat! Ve vašem komerčním předplatném nejsou žádné změny. Budete mít nadále přístup ke všemu, co Fusion 360 nabízí, dokud budete pokračovat v obnově.

 • Výuka ve Fusion 360: Není potřeba nic dělat! Neproběhne žádná změna v přístupu k produktu nebo jeho funkcím. Kliknutím sem získáte další informace o podmínkách používání společnosti Autodesk.

Hobby/startup uživatelé

Do konce funkčního období je nutná akce! Dnes již předchozí typ předplatného pro hobby/startup není k dispozici pro obnovení nebo nové předplatné. Do konce stávajícího období si vyberte z níže uvedených typů předplatného:

 • Fusion 360 pro osobní použití (nový) - Pouze pro nekomerční použití. Budete mít přístup ke všemu, co potřebujete pro osobní projekty, včetně všech designových, technických, dokumentačních a výrobních schopností obsažených v aktuálním komerčním předplatném Fusion 360. Přístup ke spolupráci, funkcím správy dat a komerčním překladačům softwaru (NX, Catia, Solidworks, Creo a Inventor) není zahrnut. Podpora pro tento typ předplatného je poskytována také prostřednictvím našich komunitních fór. Pokud chcete ve službě Fusion 360 pro osobní použití pokračovat, postupujte podle těchto pokynů a převeďte na novou nabídku.

 • Fusion 360 pro startupy (nový) – V nabídce zůstává bezplatný plně funkční komerční software s tímto novým typem předplatného. Dále se chceme ujistit, že budete v budoucnu schopni dodržovat podmínky. K ověření, že splňujete zde uvedená kritéria, je nyní vyžadován proces registrace a schválení. Pokud bude schváleno, získáte stejný přístup jako nabídka běžného komerčního předplatného. Přihlaste se ještě dnes.

Pokyny, jak se zaregistrovat pro některý z těchto typů předplatného, najdete zde. Pokud potřebujete více informací o tom, jaké funkce a vlastnosti jsou součástí každého typu předplatného, přečtěte si zde.

Fusion 360 - dostupné nadstavby k předplacení:

Čeština pro Fusion 360

Image

Pouze u nás jako výhradního dodavatele české lokalizace můžete Fusion 360 s českým prostředím.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

F-Tools

Image

Doplněk dodávající do Fusion důležitou funkcionalitu BOM - Rozpisky a kusovníky. Doplněk je dodán zdarma. 

Zdarma

Furniture

Image

Doplněk pro konstrukci a přípravu výroby nábytku. 

Získání produktu:

ZAKOUPIT

CAM Postprocesory

Image

Postprocesory pro obráběcí stroje.
Zažádat o postprocesory:

POPTAT

Fusion Team

Image

Fusion Team je řešení s uložením dat na cloudu a přístupem k nim z webového prohlížeče, tabletu nebo mobilu.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Obráběcí rozšíření

Image

Výrobní rozšíření se zaměřuje na efektivnější způsoby programování za využití automatizace. 

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Aditivní rozšíření

Image

Rozšíření pro aditivní výrobu odemyká širší možnosti aditivní výroby ve Fusion 360.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Rozšíření Generativní návrh

Image

Nástroje generativního navrhování jsou celkem běžně využívány řadou firem, především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu.

Získání produktu:

ZAKOUPIT

Nejnovější videa pro Fusion 360:

1 měsíc ago6

Fusion 360 – Měření obrobkovou sondou

Potřebujte ustavit tvarově náročný dílec? Naměřit nebo aktualizovat nulový bod pro obrábění? Měřit prizmatické částí jako jsou díry, kapsy, nálitky a výstupky? Měřit tvarové plochy? Tohle...

2 měsíce ago6

Fusion 360 – Rozšířený výběr kontur

Na videu se dozvíte, jakým způsobem vybírat kontury pro oblasti frézování 2D či 3D strategií. Video zohledňuje nové možnosti výběru, které se ve Fusion 360 objevují od ledna roku 2023. Více na:...

2 měsíce ago3

Fusion 360 a navrhování moderních výrobků

Lidé si myslí, že je snadné vymyslet nový výrobek. Vytvořit něco z ničeho. Vymyslet každý detail a pak jen vše rozeslat tisícům nebo dokonce milionům lidí. Ale faktem je, že to není pravda. Ne...