Image

Novinky ve výrobě | duben 2023


Prohlédněte si novinky ve výrobě za dubnovou aktualizaci 2023.


Upozorňuji, že tato aktualizace programu Fusion360 vyžaduje minimální operační systém macOS Big Sur 11 a Windows 10 (v1809) nebo novější.


Ještě předtím, než se dostaneme k samotným novinkám, bych rád zmínil, že máte do 25.dubna jedinečnou možnost získat Fusion 360 i všechna jeho rozšíření se slevou 20 %!


A teď už k samotným novinkám:


Aktualizované přihlašovací prostředí


Nyní se můžete přihlásit k aplikaci Fusion 360 pomocí webového prohlížeče. Tento způsob má hned několik výhod. Hlavní výhodou je bezpečnost, lepší kompatibilita s firemními síťovými prostředími a možnost použití správce hesel ve webovém prohlížeči. Díky tomu tak bude Vaše přihlášení stejné pro různé produkty společnosti Autodesk.


Vylepšení výkonu


 • Stejně jako v předchozích aktualizacích se vývoj zaměřuje na zrychlení a efektivitu samotného programu - a tentokrát je to opravdu znát:
  Zrcadlení velkých návrhů je nyní až 8x rychlejší
  Otevírání velkých návrhů je nyní až o 51 % rychlejší
  Výběr komponent pomocí výběrového okna pod příkazem Přesunout se zrychlil o 58% až 132%
  Přesouvání komponent ve velkých souborech návrhů se zlepšilo až o 40 %
  Vyvolání příkazu Pole po výběru mnoha těles z prohlížeče bylo výrazně vylepšeno
  Rozšíření prohlížeče nastavení dokumentu pro změnu typu vlákna při převodu modelu na přímé modelování je nyní výrazně vylepšeno

Výroba


Strategie Ploché|Flats nyní dokáže automaticky detekovat rovinné plochy po různým naklopením


Dokončovací strategie pro frézování horizontální ploch nyní disponuje funkcí, která dokáže horizontální plochy najít pod libovolně natočenou rovinou. Díky tomu můžeme velmi rychle a elegantně obrobit plochy pod různým naklopením a využít tak 5 osé možnosti stroje. Kdy plošné části budou obráběny za využití 3+2 obrábění a přejezdy budou realizovány plynule v 5 osách. Strategie disponuje nastavením, kdy dokážeme jasně specifikovat minimální a maximální náklon. Náklon odkazuje buď na Orientaci nástroj (Naklopení roviny v kartě Geometrie), nebo na osu Z v Ustavení.

Image

Image

Nová strategie Odjehlení (Machining Extension)


Strategie Odjehlení dokáže na modelu rozpoznat ostré rohy a automaticky navrhnout jejich odjehlení. Strategie dokáže pracovat ve 3, 4 i 5 osách a je součástí výrobního rozšíření (Machining Extension). 5 osý pohyb při srážení hran může být i plynulý. Samozřejmostí je automatická kontrola kolize a schopnost dosáhnout maximálního sražení, a to v případě, kdy navazující plochy jsou pod takovým úhlem, že by dráha musela být přerušena – aby nedošlo ke kolizi. Smyčka určená pro přejezd následně vytvoří plynulý pohyb mezi rohy a mimo materiál. Strategie dokáže oblasti pro sražení rozpoznat automaticky, nebo oblasti můžeme určit ručně, a to třeba vybráním jen některých hran, které mají být sraženy. Pro samotné sražení pak můžeme vybrat srážeč, kulovou frézu, nebo například i válcovou frézu. Strategie se nachází mezi 3D strategiemi.

Nová strategie Odjehlení (Machining Extension)


Strategie Odjehlení dokáže na modelu rozpoznat ostré rohy a automaticky navrhnout jejich odjehlení. Strategie dokáže pracovat ve 3, 4 i 5 osách a je součástí výrobního rozšíření (Machining Extension). 5 osý pohyb při srážení hran může být i plynulý. Samozřejmostí je automatická kontrola kolize a schopnost dosáhnout maximálního sražení, a to v případě, kdy navazující plochy jsou pod takovým úhlem, že by dráha musela být přerušena – aby nedošlo ke kolizi. Smyčka určená pro přejezd následně vytvoří plynulý pohyb mezi rohy a mimo materiál. Strategie dokáže oblasti pro sražení rozpoznat automaticky, nebo oblasti můžeme určit ručně, a to třeba vybráním jen některých hran, které mají být sraženy. Pro samotné sražení pak můžeme vybrat srážeč, kulovou frézu, nebo například i válcovou frézu. Strategie se nachází mezi 3D strategiemi.


Image

Nová strategie Dokončení rohu (Machining Extension)


Stávající strategie pro dokončení rohu, která nese název Tužkové, není plnohodnotným nástrojem, který bychom rádi používali pro zbytkové dokončení rohových míst. Důvod je celkem jednoduchý, vytvořené nástrojové dráhy jsou pouze podélné, a to i na strmých místech modelu. Oproti tomu nová strategie dokáže rozdělit obrábění v závislosti na úhlu dané oblasti. Na strmé části budou použity příčné řezy a na oblasti, které mají menší sklon než námi zadaný úhel, budou použít dráhy podélné. I v tomto případě je u strategie možnost použití Automatického zabránění kolizí. Díky tomu nemusíme mít dlouhý nástroj.

Strategie je původem z PowerMillu a do budoucna se budeme moci těšit na zbylé možnosti, kterými PowerMill pro dokončení rohů disponuje.


Image

Možnosti kopírování a vložení řezných podmínek u nástrojů


Nově lze kopírovat a vkládat řezné podmínky mezi typově stejnými nástroji. Můžeme tedy vybrat více řezných podmínek pomocí kláves Shift / Ctrl a následně je zkopírovat k dalším nástrojům.


Nové vizuály pro závitové a zapichovací soustružnické nože


Při vytváření nástroje pro soustružení závitů nebo zapichování dříve neexistoval žádný středový obrázek nebo vizuál, který by pomohl zobrazit čemu odpovídají rozměry břitové destičky. Nyní uvidíte vhodný vizuál pro kruhové zapichovací břitové destičky, obdélníkové závitové břitové destičky a čtvercové zapichovací břitové destičky.Image

Nový dynamický 3D náhled nástrojů a držáků nástrojů v knihovně nástrojů (Preview)


Pokud v Preview aktivujete možnost dynamického zobrazení nástroje v databázi, změní se 2D náhled nástrojů a upínačů na dynamický 3D náhled, se kterým lze manipulovat. Levým tlačítkem myši dojde k rotaci, pravým tlačítkem k posunutí pohledu na nástroj a kolečkem můžeme standardně nástroj přibližovat a oddalovat. Pokud byste se někam zatoulali, postačí ťuknout na tlačítko se symbolem domečku a vystředit tak nástroj do středu náhledového okna.

Tento náhled je zvláště cenný při vytváření nebo úpravách sestav frézovacích nástrojů, kde je nástroj mnohem menší než držák. Totéž platí pro soustružnické nástroje, kde může být břitová destička při použití držáku obtížně viditelná.

Tento dynamický náhled je v současné době ve verzi Public Preview, protože může dojít k problémům s ovladačem nebo jiným hardwarem, které se během testů nepodařilo zachytit.

Nový dynamický 3D náhled nástrojů a držáků nástrojů v knihovně nástrojů (Preview)


Pokud v Preview aktivujete možnost dynamického zobrazení nástroje v databázi, změní se 2D náhled nástrojů a upínačů na dynamický 3D náhled, se kterým lze manipulovat. Levým tlačítkem myši dojde k rotaci, pravým tlačítkem k posunutí pohledu na nástroj a kolečkem můžeme standardně nástroj přibližovat a oddalovat. Pokud byste se někam zatoulali, postačí ťuknout na tlačítko se symbolem domečku a vystředit tak nástroj do středu náhledového okna.

Tento náhled je zvláště cenný při vytváření nebo úpravách sestav frézovacích nástrojů, kde je nástroj mnohem menší než držák. Totéž platí pro soustružnické nástroje, kde může být břitová destička při použití držáku obtížně viditelná.

Tento dynamický náhled je v současné době ve verzi Public Preview, protože může dojít k problémům s ovladačem nebo jiným hardwarem, které se během testů nepodařilo zachytit.


Image

Také došlo k několika opravám, primárně souvisejícími s Lednovou aktualizací výběru kontur.

Úplný seznam všech oprav a vylepšení: April 2023 Major Product Update – What’s New - Fusion 360 Blog (autodesk.com)


Nejnovější videa pro Fusion 360: